22 nya projekt

Nya stipendier för barn och unga 

Bland de barn och ungdomsprojekt som stiftelsen Idéer för livet beviljade på styrelsemötet den 22 november hittar vi till exempel ”En dag i orten” Det är ABF Botkyrka Salem i Botkyrka som genom projektet ska ge barn och unga möjlighet att fånga sin vardag i film. Navet är föreningens fritidsgårdar och klubbar, där barn och ungdomar får stöd och handledning i sitt filmskapande. Och syftet är att stärka ungdomarnas självkänsla.

Föreningen Suicide Zero har fått stöd till att ta fram en basutbildning i psykisk hälsa/ohälsa; ”Våga fråga”. Utbildningen ska leda till att kunna ge unga i kris medmänskligt stöd och initialt ska cirka 20 unga volontärer/instruktörer i föreningen utbildas.

Ett tredje exempel är Föreningen Djurgårdens IF Ishockeyförening som fått stöd för att fortsätta integrationsprojektet ”Ishockey för alla”. Projektet aktiverar pojkar och flickor mellan 3-20 år i ett av Stockholms mest socialt utsatta områden, Husby. 40% av deltagarna är flickor.

Vill du veta mer om vilka de är och vad de gör så hittar du information här.