DysseAppen prisas

 

För två år sedan kontakatdes Idéer för livet av Föräldraföreningen för dyslektiska barn (FDB) med en spännande idé.

Idén handlade om att ta fram ett verktyg som gör skolarbetet  lättare och roligare för barn med läs- och skrivsvårigheter. Sedan dess har Idéer för livet stöttat framtagandet av "Dysseppen" och även bidragit till spridning. Idag har DysseAppen blivit rikstäckande och laddats ner av mer än 13.000 personer varav 70% är barn och unga. 

Nu har Gro Granqvist, Louise Lindkvist och Ingrid Lind belönats med Dyslexipriset för arbetet med innehållet i DysseAppen.  Dyslexiförbundet (FMLS) delade  ut priset i samband med Dysleximässan den 21 oktober.  

Priset är ett erkännande som ytterligare styrker att  DysseAppen är viktig och kommer att göra mycket för  barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter att hitta sina egna ”smarta strategier” och ta komando över sitt eget lärande.

 Läs mer om priset här.