Nya styrelseledamöter i Skandias stiftelse Idéer för livet

Martin Forster och Anna König Jerlmyr har utsetts till nya ledamöter i styrelsen för Skandias stiftelse Idéer för Livet. Skandias stiftelse Idéer för livet har valt in två nya ledamöter till styrelsen. Syftet är att stärka stiftelsens inriktning på forskning och utveckling av förebyggande sociala insatser. Detta är även en förstärkning av hur förebyggande metoder kan applicerar i stor skala i syfte att förebygga ohälsa och social utsatthet.

-          Martin Forster, doktor i psykologi med inriktning kognitiv beteendeterapi. Forster arbetar på Karolinska institutet med undervisning på psykologprogrammet och med forskning om psykisk ohälsa från förskoleåldern till ung vuxen.  Han har också skrivit föräldrastödsböcker om barns välmående och självkänsla. Därtill har han bidragit till att på kommunal nivå införa förebyggande metoder.

-          Anna König Jerlmyr är gruppledare för Moderaterna i Stockholms stad och oppositionsborgarråd. König Jerlmyr har tidigare varit riksdagsledamot samt socialborgarråd i Stockholm stad. I den rollen har hon bland annat har erfarenhet av att introducera förebyggande sociala insatser i stor skala, bland annat genom att införa gratis föräldrastödsinsatser till alla föräldrar i Stockholms stad.

Skandias stiftelse Idéer för livet arbetar sedan 1987 med att förebygga ohälsa och social utsatthet. Människor som fastnar i ohälsa eller utanförskap riskerar problem med sin försörjning och ekonomi samt blir i behov av stöd från välfärdssystem, både offentliga och privata. Idéer för livet verkar som en katalysator för innovation och utveckling i syfte att bidra till rikare liv och tryggare samhälle. Det gör vi genom forskning, utveckling och stöd till lokala ideella projekt för barn och unga. Var tredje svensk kommun och var femte dansk kommun har använt sig av stiftelsens metoder för att ta fram beslutsstöd vid sociala insatser.  Mer än 3.700 ideella projekt har fått stöd från stiftelsen. På så sätt kan vi bidra till resurseffektiva lösningar på de utmaningar som samhället står inför som växande känsla av otrygghet och ökade kostnader för arbetslöshet och ohälsa.

Styrelsen består sedan tidigare av följande ledamöter:
Bo Ågren (Ordförande), Skandias koncernledning, chef affär

Hans G Svensson (Ledamot). Ordförande Korpen och styrelseledamot Pro Skandia.

Stig-Arne Bäckman (Ledamot). Grundare av URKRAFT Skellefteå. Affärsutvecklare på Nordiskt Valideringsforum

Bodil Långberg (Ledamot). Tidigare kanslichef Stiftelsen Allmänna barnhuset

Thomas Johansson (Ledamot). Länssamordnare för ANDT-frågor på Länsstyrelsen Dalarna.

Anna-Carin Söderblom Agius (Ledamot), Chief Operating Officer Skandia

Mer om Stiftelsen.