Idéer för livet stödjer

 

Skandias stiftelse Idéer för Livet har valt att stödja Arne Ljungqvists stiftelse och den nya informations och utbildningsrörelsen Pure For Sure. Samarbetet med Pure For Sure är ett led i Skandias arbete att bidra till att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet.

Pure For Sure utvecklar inspirerande och proaktiva utbildningsprogram för bättre hälsa och ren motionsidrott, anpassade för ungdomar i skolor och idrottsföreningar. Skandia bidrar med värdefulla resurser samt med kunskaper och erfarenheter kring förebyggande frisk- och hälsovård.

Lena Hök, Verksamhetschef Skandias Stiftelse Idéer för livet:
– Idéer för livets stödjer Pure For Sures arbete att med tidiga insatser stävja att unga börjar använda dopingmedel. Genom samarbetet vill Idéer för livet bidra till ökad kunskap och inspiration för en mer hälsosam och sund livsstil.

Arne Ljungqvist, professor och ordförande i Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation:
– Vi är mycket stolta för stödet från Skandia och ser dem som en viktig partner i vårt arbete att nå ut till stora ungdomsgrupper med vårt budskap. Användningen av dopingmedel ökar oroväckande snabbt bland vanliga ungdomar och motionärer. De köps enkelt via internet och de kan även finnas dolda i vissa icke-kontrollerade tillskottsprodukter. Vi fokuserar på positiv informationsspridning och utbildning för att höja medvetandet så att vi alla kan fatta klokare beslut kring vad vi stoppar i oss.

Pure For Sure är en rörelse och utbildningsprogram producerat av Stiftelsen Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation. Stiftelsen driver sedan 2011 flera projekt som syftar till att höja kunskapen om doping inom samhället och idrotten.