Förebyggande arbete med barn och ungdomar

Utanförskapets pris –  en bok om förebyggande sociala investeringar
Utanförskapet är en av vår tids största samhällsutmaningar. Skolmisslyckanden, som ofta leder till arbetslöshet, missbruk och andra former av utanförskap går att undvika, men ändå tillåts 13 000 barn varje år lämna svensk skola utan fullständiga betyg.

Skandias hållbarhetschef Lena Hök har tillsammans med nationalekonomen Ingvar Nilsson samt författaren och forskaren Nima Sanandaji skrivit en bok om utanförskapets kostnader som varje förtroendevald i kommun, landsting och riksdag bör läsa. Boken kan beställas på studentlitteratur.se eller läs mer om boken på utanförskapetspris.se.

Rapport om effekterna av förebyggande arbete
Den 5 november lanserade vi den efterlängtade rapporten ”Med många bäckar att stämma i – hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden?” Det är en förstudie om effekterna av förebyggande arbete, som ligger till grund för den katalog av förebyggande insatsers värde som är under uppbyggnad. Läs hela rapporten. (pdf)

Utanförskapetspris