Ny rapport om frånvaro i skolan

Skandias stiftelse Idéer för livet har tillsammans med den ideella föreningen Prestationsprinsen tagit fram en rapport om elevers frånvaro i skolan. Rapporten lanserades idag i Skandias lokaler och har uppmärksammats i P1 morgon och ekot som rapporterade om nyheten. Rapporten visar att få kommuner för statistik över elevers frånvaro. Frånvaro i skolan lägger ofta grunden till framtida utanförskap.

Våren 2016 har TNS Sifo, på uppdrag av den ideella föreningen Prestationsprinsen och Skandias stiftelse Idéer för livet undersökt den totala frånvaron i grundskolan under höstterminen 2015. Undersökningen indikerar att över 50 000 elever (mellanstadiet och högstadiet) har en stor frånvaro i Sverige idag. Över 14 000 av dem har en frånvaro på över 20%)

Här kan du läsa hela rapporten - Skolans tomma stolar