Prins Daniel inledde konferensen Ohälsans pris

Konferensen ”Ohälsans pris” arrangerades av Skandia och organisationen En Frisk Generation i samarbete med Karolinska Institutet den 3 december. Syftet med konferensen var att öka kunskap och medvetenheten om vikten av att förebygga ohälsa.

Ohälsans pris är skyhögt
Skandia har tillsammans med forskare från Uppsala universitet räknat ut att samhället kan spara 14,4 miljarder kronor på fem år om man kan helt sänka de fyra största riskfaktorerna bakom ohälsa. Siffrorna är framräknade med hjälp av Skandias Friskvårdskalkylator och presenterades på konferensen Ohälsans Pris i förra veckan. Det är hög tid att på allvar satsa på att förebygga ohälsans orsaker då forskning visar att hjärt- och kärlsjukdomar ökar bland unga och stillasittande är orsak till vart tionde för tidigt dödsfall.

Konferensen ”Ohälsans pris” lyfte de stora utmaningar som livsstilsrelaterade sjukdomar ställer på hela samhället. Syftet med konferensen, som arrangerades av Skandia och organisationen En Frisk Generation i samarbete med Karolinska Institutet, var bland annat att öka kunskap och medvetenheten om vikten av att förebygga ohälsa.

Konferensen inleddes av Prins Daniel och Skandias vd Frans Lindelöw, som båda uttryckte sitt engagemang för minskad ohälsa och behovet av ökat gränsöverskridande samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor/forskning och den ideella sektorn.

Fokus under dagen låg på det preventiva arbetet för att motverka ohälsa. Med hjälp av Skandias Friskvårdskalkylator har forskare från Uppsala universitet, tillsammans med Skandia, räknat ut att samhället kan spara 14,4 miljarder kronor på fem år genom att sänka de fyra största riskfaktorerna bakom ohälsa; daglig rökning, riskkonsumtion av alkohol, fysisk inaktivitet och fetma.

Hälsoekonomen och forskaren Inna Feldman från Uppsala Universitet presenterade de siffror som universitet och Skandia räknat fram. Utgifterna som kan sparas in finns hos arbetsgivare, staten, sjukvården, kommunerna och försäkringskassan.

Vikten av preventivt arbete för en hållbar social framtid tydliggjordes också av professor Maj-Lis Hellénius, Karolinska Institutet, som presenterade ny forskning som visar att ”sitting is the new smoking”, det vill säga att stillasittande orsakar vart tionde för tidigt dödsfall, samt att hjärt- och kärlsjukdomar ökar i åldersgruppen 35-40 år.

Flera goda exempel på preventivt arbete presenterades under dagen från såväl primärvården i Sollentuna till mödravården i Linköping, där professor Gunilla Sydsjö berättade om forskning på psykosociala risker i samband med graviditet. Forskningen visar att tidiga insatser betydligt förbättrat både barnets och familjens utveckling och situation. Skandias hälsostrateg Kristina Hagström berättade om Skandias preventiva arbete genom Skandias Hälsokedja; en satsning som vänt förlust till vinst för Skandia och som betydligt minskat sjuktalen bland Skandias kunder.

Skandia stöttar utvärdering och evidens 
Den ideella organisationen ”En Frisk Generation” representerades under dagen av verksamhetschef Anja Nordenfeldt som berättade hur organisationen engagerar och motiverar såväl barn som deras föräldrar till ett aktivt liv. Effekten av En Frisk Generations arbete kan nu utvärderas av Karolinska Institutet, tack vare stöd från Skandia.

Konferensen sammanfattades med en paneldiskussion där samhällsdebattören och författaren Nima Sanandaji slog ett slag för betydelsen av medarbetarnas mående för en organisation effektivitet och kreativitet, och att alla insatser för utveckling och förbättrat mående av medarbetare ska ses som investeringar, inte kostnader. Flera deltagare lyfte vikten av kunskapsspridning, bland annat för behovet av att titta på bakomliggande orsaker till ohälsa så att relevant stöd kan ges till varje individ.

Medverkande i konferensen ”Ohälsans pris” var Maj-Lis Hellénius, läkare och professor på Karolinska Institutet, Anja Nordenfelt, verksamhetschef Insamlingsstiftelsen En frisk generation, Kristina Hagström, Hälsostrateg Skandia, Gunilla Sydsjö, Professor Linköpings universitet, Inna Feldman, Hälsoekonom, Uppsala Universitet och Nima Sanandaji, samhällsdebattör och författare. Konferensen modererades av Skandias hållbarhetschef Lena Hök.

Se video från konferensen