Pysselboken "Flyktfåglar" lanseras

 Pysselboken ”Flyktfåglar” hjälper flyktingbarn att bearbeta svåra upplevelser

Tack vare stöd från Idéer för livet har Pysselboken ”Flyktfåglar” kunnat bli verklighet. Boken är ett pedagogiskt verktyg som ger flyktingbarn stöd i att bearbeta deras upplevelser från krig och flykt.” 

 

Under hösten 2015 arbetade författaren och socionomen Viveca Nordlander som volontär på ett evakueringsboende. På evakueringsboendet mötte Viveca Nordlander familjer med barn som flytt och hon såg behov som varken samhället eller de som arbetade på boendet kunde möta.   

-          Sverige har inte resurser att kunna bemöta alla flyktingbarns behov, därför är det av stor vikt att vi stärker barnets naturliga nätverk, och därmed även barnet, säger Viveca Nordlander.  

Läs mer på Flyktfåglars hemsida.

Viveca Nordlander fick en idé om att skapa ett specifikt material för de unga flyktingbarnen och deras familjer. Hon tog kontakt med illustratören Emelie Bergman och tillsammans utvecklade de idén till att skapa en pysselbok som uppmuntrar till en stödjande dialog med barnet, samtidigt som den väcker intresse för det svenska språket, och som dessutom kan inspirerar och sysselsätter både barn och föräldrar. 

Tack vare stöd från stiftelsen Skandia Idéer för livet kunde pysselboken ”Flyktfåglar” bli verklighet. ”Flyktfåglar” är ett pedagogiskt verktyg som ger unga flyktingar stöd i att bearbeta deras upplevelser från krig och flykt. Den kan också vägleda föräldrar och personal att på ett lekfullt och kreativt sätt samtala med barnet kring barnets situation. ”Flyktfåglar” är skriven på svenska/ arabiska/ persiska, för att den ska kunna användas av svensk personal och för att väcka barnets nyfikenhet för det svenska språket. 

Målsättningen är att ”Flyktfåglar” kommer intressera kommuner, asylboenden, Migrationsverket, skolor & hjälporganisationer. RefugeesWelcomeStockholm använder redan pysselböckerna på sina Rosa Stationer. 

- Genom att ge stöd till pysselboken ”Flyktfåglar” kan Idéer för livet bidra till ökad integration och på så sätt vara katalysator till positiv samhällsförändring, säger Birgitta Hultfeldt, projektledare Idéer för livet.

 ”Flyktfåglar” lanseras bland annat med ett releasemingel den 25 maj, klockan 14-16, på Skandias, Idéer för livets lokaler på Lindhagensgatan 86, Stockholm.