Se eldsjälsfilm

 

Under snart 30 år har Idéer för livet delat ut stipendier till sammanlagt 3 873 eldsjälsprojekt. Här vill vi med filmer berätta några av eldsjälarnas historier. Eldsjälar som jobbar för att förebygga ohälsa och utanförskap och skapa ett tryggare samhälle.

Alla i backen 
Ungefär 30 000 ensamkommande flyktingbarn kom till Sverige under 2015. Idrotten kan fungera som en välkomnande port till det svenska samhället. När barnen får nya vänner och bygger nya nätverk kan de också få en ökad förståelse för det nya samhället. Idrotten gör skillnad för de ensamkommande flyktingbarnen. Sverige är fullt av föreningar som nu öppnar sina dörrar för nyanlända. Alla i Backen är ett projekt i Falun där flera aktörer  gått samman för att bjuda in barn och ungdomar att åka skidor utför.

 

 

Suicide Zero
Självmorden minskar i Sverige – men inte bland de unga. Varje månad begår cirka 14 ungdomar mellan 15 och 24 år självmord. År 2014 tog 1 531 svenskar livet av sig. 70% av de självmord som begås är av killar. Det kan jämföras med att 287 personer omkom i trafiken och att 137 avled i drunkningsolyckor samma år. Suicide Zero arbetar för att minska självmorden genom att öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid, lyfta fram nytänkande och konkreta lösningar för att rädda liv samt minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Det är oerhört viktigt att fånga upp unga människor i tid för att undvika att fler mänskliga tragedier sker.

 

 

Hönan & Ägget
Över 50 000 elever har en hög skolfrånvaro visar en ny rapport från Idéer för Livet. För många av dessa unga innebär det en ökad risk för att som vuxna hamna i ett liv i utanförskap i form av arbetslöshet, psykisk ohälsa, missbruk eller sjukskrivning. Hönan & Ägget arbetar för att barn som inte går i skolan ska känna ett ökat självförtroende och en ökad lust att lära. Genom att delta i en kreativ miljö får de möjlighet att baka och prata med vuxna och andra ungdomar. Det är viktigt att unga människor på väg att ge upp hoppet om att gå i skolan fångas upp tidigt.

 

 

Mek i Matfors
En bra fritidsgård kan förhindra att ungdomar hamnar i utanförskap. Fritidsgården i Matfors har utsetts till Sveriges bästa och anses vara en viktig bidragande orsak till att drogproblemen och kriminaliteten har minskat på orten. Mek i Matfors samlar mekintresserade ungdomar i ett garage, skapar gemenskap, framtidstro och är ett stöd för unga att komma in i arbetslivet. Föreningen drivs av unga med professionella vuxna runt omkring sig. Droger, missbruk och sysslolöshet kan bryta ner både människor och ett helt samhälle. Då är det är viktigt att skapa motståndskraft och bygga ett socialt hållbart samhälle.

 

 

Idrott för integration
Göteborg är en av de mest segregerade städerna i Europa. Det skiljer nio år mellan män och sju år mellan kvinnor i medellivslängd, om man jämför de mest välmående stadsdelarna med de nordöstra. Och skillnader i hälsa ser vi i många städer i Sverige. Ofta saknas organiserad verksamhet i dessa områden. Idrott för integration är ett initiativ som vill förändra detta. Med uppsökande verksamhet har de nått ut till ungdomar. 80 killar har provat på innebandy och det finns cirka 20 licenserade spelare. De etablerade spelarna är ledare för yngre. Idrotten kan motverka segregation och utanförskap, skapa gemenskap och delaktighet och bygga broar mellan människor. Det bidrar till ett tryggt och socialt hållbart samhälle.

 

Tilia
1 av 4 unga mellan 16-24 år lider av psykisk ohälsa – som ångest, oro och depression. Men bara varannan söker hjälp. Tilia arbetar för att ge stöd till unga och fyller ett tomrum i samhället för de som inte är så pass sjuk att de behöver behandlande verksamhet eller psykiatri – men mår så dåligt att du har svårt att klara av din vardag och behöver stöd. De finns tillgängliga på tider när andra verksamheter stänger ner, som helger, jular, somrar. Den växande psykiska ohälsan hos unga är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Tilia kan vara avgörande för unga människors framtid. Idéer för livet har i snart 30 år arbetat för att förebygga utanförskap och ohälsa, och därför stöttar Idéer för livet deras viktiga arbete.

 

 

Akta Huvudet:
Varje år utsätts cirka 2 000 elever i årskurs 9 för så grovt våld i skolan att de tvingas söka vård, enligt statistik från Brå. Få av dessa brott leder till en polisanmälan. 15-årige Niklas Håkansson fick ett slag i huvudet och var nära att dö. I dag är han 23 år och har ständigt ont i huvudet. Niklas föreläser tillsammans med insamlingsstiftelsen Akta huvudet på skolor runt om i Sverige. Genom det förebyggande arbetet vill de öka förståelsen för våldets mekanismer och konsekvenser, påverka attityder och förändra beteende bland ungdomar för att minska förekomsten av våld.

 

Dysseappen:
I Sverige har upp emot 800 000 personer dyslexi. Ett barn i snitt i varje klass. Dyslexi är en ärftlig funktionsnedsättning som gör det svårt att lära sig läsa, stava och förstå en text. Redan från första klass ligger fokus på läs- och skrivinlärning. Skolstarten påverkas därför ofta negativt, vilket i sin tur kan leda till en låg självkänsla som kan få långtgående konsekvenser. Forskning visar att tekniska hjälpmedel kan underlätta avsevärt för såväl barn och unga som föräldrar och pedagoger. Därför finns Dysseappen.

 

Familjehemsmöten:
Omkring 20 000 barn och unga bor i familjehem. Barn som av olika skäl inte kan leva med sina biologiska föräldrar, eller som tvingats lämna sina familjer, tillhör ofta de mest utsatta. De saknar ofta stöd från vuxenvärlden i allt från att lära sig normer och värderingar, till att ha någon som läser läxor med dem. Familjehemsmöten kombinerar integration med stöd och utgör en plattform för gemenskap där de unga kan träffa varandra och få stöd av engagerade vuxna. Det kan vara avgörande för en ung människas utveckling och framtida möjlighet att ta sig in i samhället och stå på egna ben.

 

Tillsammans:
Varje dag inträffar omkring 100 våldtäkter i Sverige enligt Brå. Mer än 6 000 våldtäkter anmäls varje år i Sverige men få leder till fällande dom, cirka 200 eller färre, d v s endast 3%. Brå uppskattar att mörkertalet kan vara så hög som 36 000 om alla anmäldes. Föreningen Tillsammans stödjer de som blivit utsatta och stöttar dem att gå vidare.