Hitta bland alla våra 3 810 projekt

På kartan till höger presenterar vi de allra senaste projekten som fått stöd från Idéer för livet. De beviljades var sitt stipendium den 19 september 2016

När du klickar på en projektsymbol får du upp en kort beskrivning om just detta projekt. Om du markera en enskild kategori i spalten till höger om kartan visas bara den typen av projekt. Du kan även söka fritt bland alla projekt som stiftelsen stöttat sedan stiftelsen startade 1987. Antingen genom att bara ange en ort eller skriva in ett valfritt sökord.


Unga ledare skapar förebilder

I föreningen Enter Swedens projekt i Örebro, ”Unga ledare skapar förebilder”, utbildas nyanlända ungdomar mellan 17-19 år till it-guider för att sedan kunna arbeta på Internetcafé för seniorer. Syftet är att bygga broar mellan kulturer och generationer i en öppen atmosfär.

› Läs mer

Vivallaprojektet

Området Vivalla, Örebro, präglas av stora socioekonomiska problem. Genom gratis innebandy för barn och ungdomar mellan 6-13 år i Vivalla vill Örebro SK Ungdom öka mångfalden inom föreningen, samt utbilda vuxna i området i ideellt ledarskap och föreningens värdegrunder.

› Läs mer

Rivervaley Creation

Rivervalley Creation i Älvdalen ska skapa en innovativ mötesplats för barn och unga där de får möjlighet till kreativt skapande med datorn som verktyg. Projektet ska väcka barnens intresse för bla. att utveckla spel och programmering, vilket ska leda till nya företag och framtida arbetstillfällen.

› Läs mer

Gympaskola för nybörjare

Projektet ”Gympaskola för nybörjare” i Ystad ska få barn som vill gympa, men som känner sig osäkra på sin förmåga, en chans att prova på och möta barn som är på samma nivå och utvecklas tillsammans. Projektet vänder sig till barn i åldern 7-10 år, totalt cirka 40 stycken.

› Läs mer

Girls´Camp Hjältinnor

Girls' Camp i Lund arbetar rikstäckande med att stärka tjejers självkänsla och självförtroende genom interaktiv teater och fantasifulla nytolkningar av sagor och myter. Föreningen vänder sig till tjejer 8-15 år och har fått stöd till att kunna nå fler tjejer genom bla. en ny interaktiv hemsida.

› Läs mer

Freezone

Studieförbundet Vuxenskolan i Piteå skapar genom projektet ”Freezone” en mötesplats där ungdomar under 17 tillfällen får jobba med ämnet streetart genom att skriva texter, spela in musik, dansa streetdance och en dj:kurs. Projektet vänder sig till ungdomar i åldern 14-18 år.      

› Läs mer

KUBEN 2.0

Föreningen UNG KRAFT i Nyköping ska via projektet ”Kuben 2.0” erbjuda digitalt intresserad barn och unga, och nyanlända,  programmeringskurser i föreningens lokaler. Syftet är skapa en mötesplats för cirka 60 digitalt intresserade barn och ungdomar.    

› Läs mer

Idrott för tjejer

I projektet ”Idrott för tjejer” i Nyköping får tjejer med olika bakgrund i åldern 13-20 år, som inte tidigare, eller längre idrottar, möjlighet att tillsammans utöva idrott utan krav och bidra till ökad integration och gemenskap. Fokus ligger på fotboll och ledarna rekryteras från tjejgruppen.    

› Läs mer

Idrott för alla

Rimbo HK i Roslagen har fått stöd till projektet ”Idrott för alla” som vänder sig till nyanlända barn och unga i åldern 6-18 år.  I en öppen idrottshall kan de tillsammans med ledare och idrottande unga från orten utöva spontan idrott, samt gemensamma planerade aktiviteter.

› Läs mer

Villa Lidforss kokbok

I projektet ”Villa Lidforss kokbok” ska ensamkommande barn skapa en kokbok med mat från bland annat Afghanistan och Somalia. Syftet är att bidra till kunskap om olika matkulturer och skapa delaktighet hos de ensamkommande barnen, samt ge dem kunskap i att driva projekt.

› Läs mer

Pulsträning på schemat

På Augustenborgsskolan i Malmö ska projektet ”Pulsträning på schemat” ge elever med kognitiva svårigheter och behov av hälsoinriktade insatser möjlighet att bedriva pulshöjande aktiviteter på schemalagd tid. Syftet är att höja målupplevelsen, samt öka elevernas hälsomedvetande.    

› Läs mer

Tonårsboomerang

Organisationen Barn till ensamma mammor möter barn med familjer där vardagen är en ren kamp och hopp om en bra framtid försvinner. Projektet ”Tonårsboomerang” fångar upp de här barnen, ger mod och självkänsla och bryter mönster av fattigdom och utsatthet genom bla. musik, kreativitet och sport.

› Läs mer

Vad är Papatya?

Föreningen Vägen In, Hisingen Göteborg, ger genom projektet ”Var är Papatya?” invandrade föräldrar, barn och ungdomar kunskap och information om det svenska samhället via föreläsningar, öppna diskussioner och aktiviteter.

› Läs mer

Integrationsinnebandy

Frölunda Innebandyklubb erbjuder ensamkommande ungdomar i Askim, Frölunda, Högsbo samt boende i stadsdelen en regelbunden integrationsskapande mötesplats med innebandy i fokus. Träningen bygger på lekfullhet och ger fysisk aktivitet och möjlighet att bygga relationer mellan individer.

› Läs mer

Aktiv ungdom

Bugeikan Karate IF i Burlöv ska med projektet ”Aktiv ungdom” jobba för att alla barn och unga i kommunen mellan 7-15 år,oavsett religion, kön eller hudfärg, ska ha en aktiv uppväxt för att skapa en stark kropp som klarar vuxenlivets utmaningar. Målet är att initialt nå 200 barn.

› Läs mer

Hockeyflickan

Projektet ”Hockeyflickan” i Borås är en nyanserad antimobbningsfilm som riktar sig till elever i åldern 10-15 år, föräldrar, lärare och rektor. Filmen är en del av ett antimobbningsprojekt där skolor får ta del av filmen med tillhörande material att jobba med. Filmen produceras av ungdomar. 

› Läs mer

Förälder i Järfälla

Genom att förmedla kunskap, glädje och uppmuntran ska projektet ”Förälder i Järfälla” ge stöd till föräldrar. Under en vecka erbjuds öppna föreläsningar, seminarier och work-shops till alla föräldrar och vårdnadshavare i Järfälla, samtidigt som kommunen informerar om kommunens föräldrainsatser. 

› Läs mer

Integrering av nyanlända

Till Frölunda Karateklubb i Göteborg kommer flera nyanlända som vill lära sig karate och umgås med svenskfödda, men som saknar medel för att köpa kläder och skydd. Klubben har fått stöd till att köpa in dräkter och skydd för utlåning. 

› Läs mer

Fritidsbanken web

På Fritidsbanken i Karlstad kan alla gratis låna, eller lämna in, sport- och fritidsutrustning. Det är ett ideellt initiativ som drivs utan kommersiella intressen. Fritidsbanken ska bli nationellt så att fler har möjlighet att prova och har fått stöd till att bygga upp en ny digital plattform.      

› Läs mer

Hela spelaren

Skellefteå FFs projekt ”Hela spelaren” är ett forum där spelare, pojkar 14-17 år, föräldrar och ledare, samtalar kring frågor som etik och moral, utanförskap och relationer utifrån sina olika bakgrunder Målet är att spelarna aktivt bidrar till ett positivare samhälle med ökad tolerans och trygghet.

› Läs mer

Ungdomsverkstaden

I Tyresö ska projektet Ungdomsverkstaden involvera minst 20 barn och ungdomar mellan 12-15 år i kommunens trygghetsskapande arbete. Många unga har förslag på förbättringar men vet inte vart de ska vända sig.Målet är att öka trygghet och hälsa hos boende i området.

› Läs mer

Nolby 2016-2018 Integration

Nolby IK i Sundsvall ska med projektet Nolby 2016-2018 integration erbjuda alla barn i två skolor och kommunens ensamkommande barn gratis skridskoskola en gång i veckan. Ledare är tränarutbildade ungdomar och syftet är att integrera ensamkommande barn in i samhället.

› Läs mer

Barnrättspodd 2.0

Journalisten och debattören Caroline Engvall ska fortsätta sprida kunskap om barns utsatthet på  nätet via ”Barnrättspodden”. I varje podd får unga berätta sin historia tillsammans med vuxen professionell som reflekterar och ger råd. Podden vänder sig till alla som möter barn.  

› Läs mer

Viral film om hot på nätet

Organisationen Inte till salu spelar in kortfilmer där barn läser upp verkliga hot som andra barn fått via nätet. Syftet är att synliggöra det som barn ofta inte berättar, och skapa förståelse för konsekvenserna av sådana hot. Filmerna sprids i Inte till salus digitala kanaler.

› Läs mer

Vi delar på vägen hem

Nyanlända barn och ungdomar i Vantör mellan 7-16 år ska i projektet ”Vi delar på vägen hem” få hjälp av skrivcoacher i att skriva sin berättelse. Syftet är att framställa en novellsamling som allmänbildar barn, ungdomar, men även vuxna, i barns perspektiv om att vara på flykt och att starta om.   

› Läs mer

Under Kevlaret

Projektet ”Under Kevlaret” ska motverka psykisk ohälsa hos unga killar, som i förlängningen kan leda till ångest, relationsvåld och i vissa fall självmord. Projektet ska leda till att killar vågar prata om sina känslor, istället för att lida i tysthet. Projektet vänder sig killar upp till 30 år.

› Läs mer

Ta kontroll över din ekonomi

Genom en podcast ska Linnea & Fanny i Umeå väcka unga människors intresse för sparande och ekonomisk planering. Målgruppen är 15+ och syftet är att bidra ökad kunskap om och kontroll över sin ekonomi. Podcasten länkas till en blogg där diskussioner om ekonomi kan föras.

› Läs mer

Kulturläger

Med ett halloweeninspirerat kulturläger slår UNF Västerbotten ett slag för alkohol- och drogfri fritid. 15-20 ungdomar i norra Norrland mellan 13-25 år får prova på kreativt skrivande, skapande hantverk, uttryckande dans och musikproduktion.

› Läs mer

Rap Camp

Under två dagar samlar projektet ”Rap Camp” 25 ungdomar från Västerbotten i åldern 14-18 år, med olika bakgrund och livssituation, för att lära ut hur man skriver och spelar in rap låtar. På Rap Camp får de lära sig grunden i musikskapande och får prova på studioteknik, dans och producera videos.

› Läs mer