Hitta bland alla våra 3 832 projekt

På kartan till höger presenterar vi de allra senaste projekten som fått stöd från Idéer för livet. De beviljades var sitt stipendium den 22 november 2016

När du klickar på en projektsymbol får du upp en kort beskrivning om just detta projekt. Om du markera en enskild kategori i spalten till höger om kartan visas bara den typen av projekt. Du kan även söka fritt bland alla projekt som stiftelsen stöttat sedan stiftelsen startade 1987. Antingen genom att bara ange en ort eller skriva in ett valfritt sökord.

Se även våra filmer med några av Idéer för lviets Eldsjälar som arbetar för att skapa bättre förutsättningar för Sveriges unga.


Simma med en kompis

I projektet ”Simma med en kompis” i Lund får unga i åldern 10-18 år som tidigare gått kursen ”Gilla vatten” möjlighet att träna vattenvana och simning, samtidigt som de får möjlighet att lära känna en ny kompis.

› Läs mer

Frölunda United IF

Den nystartade föreningen Frölunda United IF ska ge unga i utsatta områden i Göteborg en aktiv fritid och social gemenskap. Syftet är att skapa en mötesplats för ungdomar som vill påverka sin vardag. Målet är att medlemmarna ska kunna utvecklas som människa på, och utanför planen.

› Läs mer

Fritidsbanken Frölunda

På Fritidsbanken Frölunda, Göteborg, kan alla som vill gratis låna sport- och fritidsutrustning. Syftet är uppmuntra alla till idrottande och bättre hälsa. Genom olika samverkansprojekt ska Fritidsbanken i Frölunda stärka barns och ungdomars möjlighet att på lika villkor få en aktiv fritid.

› Läs mer

Idrott för integration

I Göteborg ska projektet ”Idrott för integration” använda idrotten som verktyg för att motverka segregation. Genom att kombinera idrott med aktiviteter skapas motivation för utbildnings- och yrkesval hos nyanlända ungdomar och ungdomar i förorten.

› Läs mer

LUG´s kids skapar sin plats

Föreningen Laholm utan gränser (LUG) har språkcaféer varje vecka där föräldrar ofta tar med sina barn. LUG har fått stöd till att barnen ska få inreda ett lekrum som de vill, samt kunna köpa in material för skapande verksamhet.

› Läs mer

En dag i orten

ABF Botkyrka Salem i Botkyrka ska genom projektet ”En dag i orten” ge barn och unga möjlighet att fånga sin vardag i film. Navet är föreningens fritidsgårdar och klubbar, där barn och ungdomar får stöd och handledning i sitt filmskapande. Syftet är att stärka ungdomarnas självkänsla.

› Läs mer

Jobbchansen

I projektet ”Jobbchansen” i Malmö ska ungdomar mellan 18-25 år som riskerar att hamna i utanförskap, ges chans till nätverk och arbete. ”Jobbchansens” ger ungdomarna nödvändiga kunskaper och socialt stöd för att förbättra deras förutsättningar för att kunna möta potentiella arbetsgivares behov.

› Läs mer

Livet blir bättre

”Livet blir bättre” är ett anti-mobbningsprojekt som vänder sig till elever från årskurs 4 till gymnasiet. Genom filmer ska kända och okända personer i olika åldrar berätta om att de har haft det tufft, men att det blir bättre. Projektet ska inge hopp och framtidstro.

› Läs mer

Bokpaket

Skolfams verksamhet riktar sig mot familjehemsplacerade barn i Norrköping. Genom att  erbjuda barnen bokpaket i anslutning till längre ledigheter och lov från skolan vill de bidra till att öka barnens läslust. 

› Läs mer

Integration genom basket

I Söderhamn ska föreningen Fajt Basket ge alla svensk- och utlandsfödda barn och ungdomar i kommunen mellan 6-25 år möjlighet att mötas och öka förståelsen och integrationen genom projektet ”Integration genom basket”. Syftet är också att ungdomarna ska kunna förbättra sin fysiska och psykiska hälsa.

› Läs mer

Tjejfotboll i Malmö

Föreningen LB07 i Malmö ska etablera tre tjejfotbollsprojekt i kommunen. Målet är att aktivera 30-50 tjejer varje helg/område. Syftet är att ge unga tjejer i resurssvaga områden möjlighet att vara fysiskt aktiva och umgås på fritiden under trygga förhållanden.

› Läs mer

Vi lyssnar - chatt

Med chatten ”Vi lyssnar” ska föreningen Tillsammans, i Stockholm, möjliggöra att unga över hela landet som blivit utsatta för sexuellt våld ska bli lyssnade på och känna sig sedda. Chatten är anonym och syftet är att ge individuellt stöd från andra unga med liknande erfarenheter.

› Läs mer

Innebandysarg

Dala-Järna IK i Vansbro har startat en ny innebandysektion så att även tjejer i kommunen ska kunna spela. Målet är seriespel hösten 2017. Föreningen har fått stöd till att köpa en innebandysarg så att tjejerna kan få optimal träning och anordna träningsmatcher.

› Läs mer

Ishockey för alla

Föreningen Djurgårdens IF Ishockeyförening har fått stöd för att fortsätta integrationsprojektet ”Ishockey för alla”. Projektet aktiverar pojkar och flickor mellan 3-20 år i ett av Stockholms mest socialt utsatta områden, Husby. 40% av deltagarna är flickor.

› Läs mer

Våga fråga

Föreningen Suicide Zero har fått stöd till att ta fram en basutbildning i psykisk hälsa/ohälsa; ”Våga fråga”. Utbildningen ska leda till att kunna ge unga i kris medmänskligt stöd och initialt ska cirka 20 unga volontärer/instruktörer i föreningen utbildas.

› Läs mer

Unga i psykisk hälsa

Många unga i Föreningen Ubuntu i Sundsvall saknar jobb, skola eller andra aktiviteter, vilket gör dem väldigt isolerade. Med projektet ”Unga i psykisk hälsa” aktiveras ungdomarna i små steg, genom gemenskap och samhörighet, så att de kan bryta isolering och ta sig ut i samhället.

› Läs mer

#barnrättsmiddag

Med det virala projektet #barnrättsmiddag ska föräldrar, och andra vuxna, få tillgång till ett gratis, nedladdningsbart diskussionsunderlag om barns säkerhet och sexuell utsatthet på nätet. Syftet är att öka föräldrars och vuxnas medvetenhet om barns utsatthet på nätet och sprida kunskap.

› Läs mer

Tjejrummet

Bandyföreningen SK Höjden i Västra Frölunda har fått stöd till att skapa ”Tjejrummet”,  ett omklädnings- och aktivitetsrum för tjejerna i föreningen. Klubben saknar eget omklädningsrum för tjejer och syftet är att få tjejer att fortsätta spela bandy och även få utrymme för andra aktiviteter.

› Läs mer

Fotbollsintegration

I Uppsala har föreningen Mittpunkten fått stöd till projektet Fotbollsintegration. Projektet ska i resurssvaga områden diskutera aktuella ämnen utifrån värdegrunder och barn- och jämställdhetsperspektiv. Projektet når ett par hundra högstadieelever.

› Läs mer

Basket där du bor

Föreningen Norrköpings Dolphins Ungdom vill med projektet ”Basket där du bor” skapa ett intresse för basket och samtidigt möjliggöra en arena för integration och social samvaro. Projektet är gratis och vänder sig till skolungdomar i åk 2 och 3,  främst till nyanlända och ensamkommande barn, och deras föräldrar.

› Läs mer

S/S Orions ungdomsverksamhet

Projektet S/S Orion ungdomsverksamhet i Stockholm vänder sig till ett 50-tal ungdomar som hamnat i utanförskap pga. rasism, mobbning, missbruk eller kriminalitet. Genom att få lära sig hantverk får ungdomarna känna sig behövda, med ökad självkänsla och självförtroende.

› Läs mer

CCC Ungdom Orsa

Med projektet ”CCC Ungdom Orsa” vill motorklubben CCC Orsa fånga upp motorintresserade ungdomar i åldern 13-20 år i kommunen och ge dem en meningsfull fritid. Anledningen är att ungdomarna sällan har någonstans att utöva sitt intresse eller några trygga vuxna att vända sig till.

› Läs mer