Har du en idé som kan lösa ett problem?

Har du en idé som kan lösa ett problem men saknar pengar att förverkliga den? Stiftelsen Idéer för Livet har hittills stöttat  3. 743 projekt. Idéer för Livet stödjer hellre flera mindre projekt än några få stora. Med rätt idé har du goda chanser att få ett stipendium.

Under ”Hitta projekt” kan du söka och läsa om alla de idéer som andra eldsjälar förverkligat tack vare Idéer för livet. Och det gör ingenting om någon annan har haft samma idé som du. Det viktigaste är att du brinner för din idé.

Du ansöker direkt här till vänster. Läs gärna igenom våra kriterier innan du fyller i ansökan.

Nästa sista ansökningsdag 10 augusti 2016 
Beslut tas vid stiftelsens styrelsemöte 14 september 2016. 

Övriga datum för ansökan om stipendium under 2016.
Sista ansökningsdag 10 oktober, Beslut 22 november.
Med reservation för att datum kan ändras. 


Låt din idé gå från tanke till handling!