Fonden

Fonden Skandia Idéer för livet startades 1995 för att finansiera stipendierna till Ideella projekt och forskning. Genom att spara i fonden bidrar Skandias kunder till Idéer för livets verksamhet eftersom två procent av fondens värde årligen delas ut till Stiftelsen Idéer för livet som i sin tur stödjer forskning och delar ut stipendier till projekt som riktar sig mot barn och unga.

Fonden har en bred inriktning med exponering mot aktier främst i de större börsbolagen i de nordiska länderna. Fonden investerar inte i bolag som är inblandade i kontroversiella vapen, producerar tobak, alkohol eller som bryter mot internationella normer (t. ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja.

Läs mer om fonden här.
Börja spara idag!