Självkänsla

Individer med stark självkänsla klarar att säga nej till sådant de egentligen inte vill göra och säga ja till det de verkligen vill. Genom att bidra till att ge barn och ungdomar en bättre självkänsla säger vi ja till en framtid i vilken mjuka värden är lika viktiga som materialistiskt välstånd.

Idéer för Livet har under många år tagit fram inspirations- och utbildningsmaterial för att stärka barn och ungdomars självkänsla. Det är utformat för att ge vägledning och stöd till föräldragrupper, pedagoger inom skola och daghem, idrottsledare och inte minst ungdomar själva.

Om barns självkänsla

Till dig som förälder har vi tagit fram ett inspirations- och utbildningsmaterial kring barn och ungdomars självkänsla. Det är en film och broschyr som du kan ta del av ensam, tillsammans med din partner, vänner eller i en föräldragrupp. Vi vill inspirera till diskussion och eftertanke om hur du kan bidra till att stärka ditt barns självkänsla.

I filmen ”Om barns självkänsla” medverkar bland annat Malin Alvén (expert inom barn- och föräldrapsykologi), Mia Törnblom (författare och vägledare inom personlig utveckling), Göran Harnesk, (generalsekreterare BRIS) och Jana Söderberg (samtalsterapeut i psykosyntes).

Ladda ner handledarmaterial  här.

Om ungdomars självkänsla

Filmen vänder sig direkt till ungdomar. Med det här inspirationsmaterialet vill vi stödja ungdomar att själva jobba med att stärka sin självkänsla.

Ladda ner handledningsmaterial till filmen här.