Utanförskapets pris

Vad är samhället redo att betala för att rädda människor från utanförskap? Och vad kostar det att låta bli? Det går inte att värdera mänskligt lidande i pengar, men det är möjligt att visa att förebyggande projekt mot utanförskap lönar sig.

Nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har på uppdrag av idéer för livet utvecklat beräkningar som visar vad utanförskap kostar för enskilda kommuner, myndigheter och samhället i stort. Genom att ta fram beräkningsverktyg och kalkylmodeller blir det möjligt att räkna fram samhällsvinsten för enskilda projekt. Tillsammans med Skandia Idéer för livet har Ingvar och Anders publicerat flera uppmärksammade rapporter, föreläst för massor av politiker och utbildat hundratals beslutsfattare och ekonomer i mer än 80 kommuner. 

Läs mer