Vi bryr oss

Att tänka längre utmärker all Skandias verksamhet - vi tror på att föruse och förebygga risker och problem. Vi tror också på idéer som håller länge.

Till vänster kan läsa om och ladda ner inspirationsmaterial som visar hur det är möjligt att stärka självkänslan hos ungdomar. Utanförskapets pris visar vad det kostar när barn och ungdomar kommer på glid. Du har även möjlighet att ta del av seminarier arrangerade av Idéer för Livet.

Många av de som söker idéer för livets stipendier är unga och saknar erfarenhet av projektledning. Därför har vi utvecklat en handbok om att förverkliga ideella projekt. Till handboken hör verktyg såsom mallar för budget, projektplan och utvärdering. Alla nya projekt som beviljas stipendium får ta del av handbok och verktyg.

Dessutom låter vi eldsjälar skriva om sitt engagemang för barn och unga. En av våra krönikörer är Jana Söderberg, terapeut och skapare av Våga Vara metoden.