Gå till innehåll
 1. Sökande

  Kontaktperson

  Adress

  Postnummer

  Ort

  Telefon dagtid

  Mobilnummer

  E-post

  Har du/ni sökt stipendium från Idéer för livet tidigare?

  Om ja - Har ni tidigare beviljats stipendium från Idéer för livet?

  Om ja - När fick du/ni stipendium och var det till samma projekt som denna ansökan?

 2. Projektnamn

  Ämnesområde

  Kommun

  Kortfattad beskrivning

  Berätta om vad projektet handlar om och syftet. Här kan du mer ingående berätta om vad det är du/ni vill göra och varför.

  Vilka vänder sig projektet till och hur många barn och unga är involverade/deltar

  Uppskatta hur många barn/unga som projektet kommer att nå/påverka

  Berätta hur ni tänker genomföra projektet

  Under vilken tid planerar ni att genomföra projektet

 3. Berätta vad projektet kommer att kosta och hur pengarna ska samlas in

  Sökt belopp (kronor)

  Vad ska sökt belopp användas till?

  Om vi får ett stipendium ska pengarna sättas in på

  Kontonummer

 4. Referens 1 Namn

  Telefonnummer

  E-post

  Referensperson i egenskap av

  Referens 2 Namn

  Telefonnummer

  E-post

  Referensperson i egenskap av

  I första hand referenspersoner utanför projektet/ verksamheten som kan lämna objektiva referenser. Är det en person som är knuten till projektet vill vi veta personens roll.
  Referens 1

  Referens 2