Gå till innehåll

Räkna ut ohälsans pris

Det har länge varit känt att ohälsa och sjukskrivningar är dyrt för arbetsgivare, medarbetare och samhället i stort. Vi har verktyg som gör det möjligt att räkna ut kostnaderna mer exakt.

Skandias hälsokalkylator visar hur mycket det lönar sig med friska medarbetare för alla arbetsgivare

Skandias friskvårdskalkylator är framtagen tillsammans med forskare på Uppsala universitet. Den visar hur stillasittande, övervikt, alkohol och rökning påverkar kostnaderna över tid för arbetsgivare, staten, hälso- och sjukvården, kommunerna och Försäkringskassan.

Genom att testa olika scenarier i friskvårdskalkylatorn kan du själv se att förebyggande friskvård lönar sig. 

  • Prova till exempel att sänka antalet stillasittande med 1 % och se vilken positiv påverkan det har på kostnader och minskning i antal sjukdomsfall. 
  • Eller så kan du räkna ut hur en antirökkampanj kan påverka hälsan genom att anta att kampanjen ger 3 % minskning av rökningen inom 5 år. 

Siffrorna visar inte bara vad ditt företag sparar utan också vilken positiv samhällsinsats ni bidrar med genom att både kommuner, landsting och Försäkringskassan får rejält sänkta kostnader. 

Om du vill ha hjälp att använda friskvårdskalkylatorn kan du börja med att läsa vår introduktion. Den hittar du också genom att klicka på frågetecknet uppe till höger i friskvårdskalkylatorn.

Öppna Skandias hälsokalkylator

Bygger på ny forskning

Skandias friskvårdskalkylator är framtagen av Uppsala universitet i samarbete med Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Beräkningsprinciperna bygger på epidemiologisk forskning, vetenskaplig litteratur och offentliga register (Socialstyrelsen, Försäkringskassan, SCB m.fl.). Mer information om beräkningsprinciperna och deras källor kan du läsa i den här tekniska rapporten.