Gå till innehåll

Organisationer som påvisar värdeskapande

Idéer för livet ger fördjupat stöd till utvalda organisationer vars verksamhet vi anser har potential att kunna växa och få nationell räckvidd. En viktigt del i stödet är att ge kunskaper om de värdeskapande som organisationen bidrar med. Sedan 2016 erbjuder vi utvalda partners att gå Fördjupningsutbildningen i värdeskapandekedjan med utgångspunkt i SROI (Social return on investment).

Samtliga organisationer har i samband med utbildningen fått kunskaper i effektmätning och värdeskapandekedjan, tagit fram en utvärderingsstrategi och strukturerad plan för utvärderingsarbetet i sin organisation. Resultatet av utbildningen är en rapport över verksamhetens värdeskapande eller ett strategiskt dokument över organisationens förändringsteori.

Vi vill lyfta allt de värdeskapande som utvärderats och synliggjorts och uppmärksamma de organisationer som gått utbildningen

 • Brainpool – verksamheten Brainpool
 • Barnens ö – Sommarkolloverksamhet
 • En Frisk Generation – programmet En frisk generation
 • Friluftsfrämjandet – En meningsfull väntan
 • Föreningen Tillsammans – Mentorskap
 • KFUM Central
 • Mind – Självmordslinjen
 • Motivationslyftet By Star for life – verksamheten Motivationslyftet
 • Nattvandring – Samarbetet med ett bussbolag
 • Nema Problema – Mentorprogram
 • Prins Carl-Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse
 • Right To Play – Ungdomsledarutbildning
 • Rädda Barnen – På Lika Villkor
 • Rädda barnen – High five
 • Safe Selfie Academy 
 • Scouterna - Scouting
 • SOS Barnbyar – Ungdomsprogram
 • Sparks Generation – verksamheten Sparks Generation
 • Stiftelsen Våga va’ dig själv – Sommarläger
 • Talangakademin – verksamheten Talangakademin