Gå till innehåll

Om våra konferenser och utbildningar

I 35 år har vi arbetar aktivt med att ta fram effektiva och relevanta metoder som bidrar till resurseffektivitet genom rätt insats till rätt individ i rätt tid. För oss är viktigt att i ett samhälle med knappa resurser prioritera de sociala insatser som ger störst värde. Våra mångåriga forskningssamarbeten har gett upphov till ny kunskap om sociala investeringar i Sverige, bland annat sociala och hälsoekonomiska beräkningsmodeller som hjälper kommuner, regioner, företag och organisationer att beräkna värdet av sociala insatser och investeringar. Kunskapen ska öka kännedomen bland samhällets beslutsfattare om värdet av att investera i social hållbarhet.

Nu delar vi den kunskap vi har om hur effekter och värden kan mätas genom att tillsammans med Uppsala universitet erbjuda en omfattande utbildning som ger praktisk kunskap om konkreta verktyg för att mäta effekter och värdeskapande – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

 

Våra konferenser

Vi planerar och genomför årliga forskningskonferenser i sociala investeringar. Vi bjuder in forskare från en rad olika universtitet som delar med sig av de senaste inom forskningsfältet.

Våra utbildningar

Värdeskapandekedjan

Filmen om värdeskapandekedjan vill inspirera och skapa intresse för effektmätning och dess möjligheter.

Målgrupp; de som är intresserade av effektmätning generellt

Syfte; att få en förståelse av vad värdeskapandekedjan är och hur den kan användas i en verksamhet för att fånga värden som skapas.

Se filmen.

 

Föreläsning om värdeskapandekedjan

Föreläsningen om värdeskapandekedjan ger en fördjupande presentation och inspirera till att börja med effektmätning. Den ger viktiga insikter om sådant som är viktigt att tänka på vid effektmätning

Målgrupp; de som har fått i uppdrag att titta på effektmätning och vill ha insikter om vad som är viktigt att tänka på vid effektmätning.

Syfte; få en djupare förståelse av värdeskapandekedjans olika beståndsdelar och presenterar olika användningsområden, vad effekter är, att mäta effekter, att mäta påverkan och hur mäta socialt och miljömässigt värdeskapande.

 

2-dagars utbildning i värdeskapandekedjan

Utbildning i värdeskapandekedjan syftar till att ge grunderna i effektmätning och värdeskapandekedjan. Den blandar teori med praktiska övningar.

Målgrupp; för de som vill fördjupa sig i Värdeskapandekedjan och under två dagar få problematisera kring sitt eget arbete kring effektmätning

Syfte; ger god inblick i effektmätning och värdeskapandekedjan för att kunna påbörja ett strukturerat arbete i sin organisation.

 

Fördjupningsutbildning i värdeskapandekedjan (enbart för Idéer för livets partners)

Fördjupningsutbildning i värdeskapandekedjan som syftar till att ge deltagarna träning i effektmätning och värdeskapandekedjan. Den blandar teori med praktiska övningar i grupp och ska resultera i att deltagarna tar fram en rapport.

Målgrupp; utvalda organisationer som vill fördjupa sig i Värdeskapandekedjan och under fyra dagar få problematisera kring sitt eget arbete kring effektmätning.

Syfte; ge kunskaper i effektmätning och värdeskapandekedjan för att kunna sätta en utvärderingsstrategi och strukturerad plan för utvärderingsarbetet i sin organisation. Resultatet av utbildningen är en rapport över verksamhetens värdeskapande.

 

Kursen "Mäta och värdera sociala och ekonomiska effekter" i samarbete med Uppsala universitet

En kurs i effektmätning med möjlighet till kompletterande utildning i hälsoekonomiska utvärdering. Utbildningen riktar sig till den som vill få rejält fördjupade kunskaper avseende effektmätning och ekonomiska analyser. Utbildningen genomförs på kvartsfart under fyra månader, vilket innebär att en deltagare förväntas lägga i storleksordningen 200 timmar på utbildningen (motsvarande en universitetskurs på 10 hp). Tiden fördelas över åtta genomsamma kursdagar samt eget arbete däremellan.

Målgrupp; de som vill fördjupa sig i effektmätning utifrån Värdeskapandekedjan. Sannolikt arbetar deltagarna redan med konkret effektmätning, eller har ambitionen att göra det framöver.

Syfte; Ge en fördjupad kunskap kring effektmätning och hälsoekonomiska analyser. Läs mer här