Gå till innehåll

Effektmätning genom Värdeskapandekedjan

För att kunna veta om en effekt uppstår är det viktigt att följa upp och utvärdera insatsen. Värdeskapandekedjan utgör ryggraden i vår utbildning och kan användas vid planering, uppföljning och kommunikation av effekter som uppstår.

Anmälan

Två dagars utbildning i Värdeskapandekedjan

En tvådagars utbildning i värdeskapandekedjan syftar till att ge grunderna i effektmätning och värdeskapandekedjan. Den blandar teori med praktiska övningar.

Målgrupp; för de som vill fördjupa sig i Värdeskapandekedjan och under två dagar få problematisera kring sitt eget arbete kring effektmätning

Syfte; ger god inblick i effektmätning och värdeskapandekedjan för att kunna påbörja ett strukturerat arbete i sin organisation.

Fördjupningsutbildning i värdeskapandekedjan (enbart för Idéer för livets partners)