Gå till innehåll

Fördjupningsutbildning i Värdeskapandekedjan

Idéer för livet ger fördjupat stöd till utvalda organisationer vars verksamhet vi anser har potential att kunna växa och få nationell räckvidd. En viktigt del i stödet är att ge kunskaper om de värdeskapande som organisationen bidrar med. Vi erbjuder utvalda partners att gå Fördjupningsutbildning i värdeskapandekedjan med utgångspunkt i SROI (Social return on investment).

Utbildning för Idéer för livets partners

Fördjupningsutbildning i värdeskapandekedjan vänder sig till utvalda organisationer och partners och syftar till att ge deltagarna träning i effektmätning och värdeskapandekedjan. Den blandar teori med praktiska övningar i grupp och ska resultera i att deltagarna tar fram en rapport eller mätstrategi.

Målgrupp; utvalda organisationer som vill fördjupa sig i Värdeskapandekedjan och under fyra dagar få problematisera kring sitt eget arbete kring effektmätning.

Syfte; ge kunskaper i effektmätning och värdeskapandekedjan för att kunna sätta en utvärderingsstrategi och strukturerad plan för utvärderingsarbetet i sin organisation. Resultatet av utbildningen är en rapport över verksamhetens värdeskapande.