Gå till innehåll

Om kursens lärare

Erik Jannesson

Erik Jannesson är ekonomie doktor i strategisk ekonomistyrning samt partner och konsult på företaget Serus. Under de senaste tio åren har Erik varit utbildare, processledare, expertstöd och utvärderare gentemot organisationer inom offentlig sektor, näringslivet och civilsamhället som vill öka sin förståelse av vilka effekter och värde de bidrar till – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Erik har bland annat varit med och etablerat det internationellt välkända konceptet Social return on investment i Sverige. Hans passionerade intresse för styrning utifrån ett hållbarhetsperspektiv märks även i att han varit med och skrivit ett flertal böcker på temat, bland annat ”Så mäts socialt hållbart värdeskapande” och ”Organisering och styrning av sociala investeringar”.

Inna Feldman

Inna Feldman är seniorforskare och docent i hälsoekonomi vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP, Child Health and Parenting.

Innas största forskningsintresse är att sätta värde på prevention, för att få mer hälsa för pengarna. Hennes forskning omfattar teoretiska och empiriska utvärderingar inom hälsoekonomi, med särskilt fokus på insatser riktade till psykiska problem hos barn och vuxna samt förebyggande insatser med syfte att påverka livsstilsfaktorer.

Camilla Nystrand

Camilla Nystrand är hälsoekonom i forskargruppen CHAP, Child Health and Parenting. Camillas intresse ligger i att från ett hälsoekonomiskt perspektiv kunna göra kostnads- och nyttoberäkningar för sociala investeringar rörande barn och ungdomar. Med bakgrund som nationalekonom tycker Camilla att tidiga insatser för framtidens generationer är en hållbar lösning både för individers välbefinnande och för samhällsaktörer och dess resurser i stort.