Gå till innehåll

Om kursens lärare

Erik Jannesson

Erik Jannesson är ekonomie doktor i strategisk ekonomistyrning, och har representerat Idéer för livet sedan år 2015. Under de senaste tio åren har Erik framför allt varit utbildare, processledare och expertstöd gentemot organisationer inom offentlig sektor, näringslivet och civilsamhället som vill öka sin förståelse av vilka effekter och värde de bidrar till – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Erik har bland annat varit med och etablerat det internationellt välkända konceptet Social return on investment i Sverige. Hans passionerade intresse för styrning utifrån ett hållbarhetsperspektiv märks även i att han varit med och skrivit ett flertal böcker på temat, bland annat ”Så mäts socialt hållbart värdeskapande” och ”Organisering och styrning av sociala investeringar.

Tommy Borglund

Forskare och lärare i Hållbart Företagande vid Örebro Universitet.