Gå till innehåll

Copenhagen Business School

Den danska beräkningsmodellen är användarvänlig och finns tillgänglig på nätet. Modellen hämtar årligen in aktuell uppdaterad statistik från en nationell databas. Beräkningarna ger, förutom svar på kostnader, även redskap för dialog, prioriteringar och samarbete över ansvarsgränser. Dessutom kan kommunerna använda modellen för att beräkna samhällsvinsterna av enskilda förebyggande insatser.

Forskningssamarbetet har resulterat i utbildning av representanter från 15 danska kommuner, den danska socialstyrelsen samt personal från danskt näringsliv och ideella organisationer. Nästa steg är att beräkningsmodellen kommer att implementeras av ännu fler kommuner, bland annat Köpenhamns kommun som är den största i Danmark.