Gå till innehåll

Gymnastik- och idrottshögskolan

Hjärnhälsa i skolan

Forskningsprojektet ”Hjärnhälsa i skolan” syftar till att undersöka förhållandet mellan fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner samt hur skolor kan aktivera elever för att främja hälsosamma hjärnfunktioner. Projektet är uppdelat i tre delstudier:

  • Kartlägga rörelsevanor och livssituation i årskurs 8 
  • Undersöka inverkan av fysiska aktiviteter på specifika hjärnfunktioner och
  • Undersöka möjligheten att omsätta kunskaperna i praktiken så att fysiska aktiviteter som främjar hälsosamma hjärnfunktioner finns med som en viktig aspekt vid utformningen av skolors arbetsmiljö.