Gå till innehåll

Handelshögskolan

Shared Value handlar om hur en organisation kan skapa samhällsnytta och konkurrenskraft genom att ta fram nya affärslösningar och erbjudanden för de kundbehov som uppstår på grund av samhällsproblem och hållbarhetsutmaningar. 

Koncept som Shared Value verkar för ett blomstrande och inkluderande lokalsamhälle som ökar engagemang från lokala affärsintressen och fastighetsbolag. Det skapar både affärsnytta och samhällsnytta. Men idag finns ingen metod för att räkna på värdet utav detta. Ett viktigt syfte i forskningsprojektet blir att hitta nyckeltal för att mäta hur sociala insatser kan öka ett områdes attraktivitet. 

Forskarna undersöker också hur konceptet av Shared Value kan utvecklas ännu mer och operationaliseras, och hur det kan skapa en långsiktig förändring i komplexa sociala frågor. 

Skandias forskningsstiftelser finansierar forskningsprojektet, som är ett tvåårigt projekt vid Handelshögskolan Misum, i samarbete med Örebro universitet, stiftelsen FSG och Harvard University.