Gå till innehåll

Karolinska Institutet

Skandia stödjer Karolinska institutets forskningsprogram som, under ledning av Mai-Lis Hellénius (professor i preventiv kardiologi) ska studera om ”En Frisk Generation” kan leda till en aktivare och hälsosammare livsstil, minskade hälsorisker och en bättre livskvalitet. 

Forskningsprogrammet ska leda till nya arbetssätt och tillföra nya kunskaper som direkt kan omsättas i hälso-och sjukvården, i kommuner och i samhället i stort. Resultaten kan bli vägledande för framtida preventionsinsatser riktade mot såväl vuxna som barn och i bästa fall bidra till en hälsosammare livsstil, ett minskat insjuknande i hjärtkärlsjukdomar liksom andra sjukdomar i alla grupper i samhället och därmed minska hälsoklyftorna.