Gå till innehåll

Linnéuniversitet

Var femte person i Sverige ger omfattande vård och stöd till en närstående. Det påverkar ofta personens ekonomi, arbete och hälsa. Forskningsstudien ”Behov av stöd och konsekvenser för personer som ger vård och stöd till en närstående” består av två delar:

(1) Befolkningsstudie för att kartlägga anhöriga och hur deras omsorg påverkar den anhöriges eget liv samt samhällsekonomiska konsekvenserna av detta.

(2) Interventionsstudie med syftet att utveckla, implementera och utvärdera olika former av förebyggande stödinsatser till anhöriga. Idéer för livet bidrar med fokusgrupper och kunskaper från stiftelsen många olika samarbetspartners.