Gå till innehåll

Umeå Universitet

Målet är att utveckla en kalkylmodell som främst kommuner, men även företag och organisaioner, ska kunna använda vid planering och utvärderingen av alla typer av sociala insatser riktade mot barn och unga med en eller flera av följande förutsättningar: Uppväxt under ekonomisk utsatthet, omhändertagen som barn, obehörighet till gymnasiet, varken arbetar eller studerar och visar tecken på psykisk ohälsa för att nämna några.

Kalkylmodellen är en del av Skandia Idéer för livet-modellen.