Gå till innehåll

Uppsala Universitet

CHAP-gruppens forskning visar att evidensbaserade föräldrastöds- och skolprogram minskar risken för framtida psykisk ohälsa. Dessa förebyggande sociala insatser ger förutom mänskliga vinster också höga långsiktiga ekonomiska samhällsvinster – en svensk kommun som investerar i den här typen av förebyggande sociala insatser får för varje satsad krona 15 år senare en avkastning på fem kronor (+500%).

Forskningssamarbetet har hittills resulterat i framtagandet av följande verktyg:

  • Hälsoekonomiskt beräkningsverktyg som beräknar för närvarande den sociala effekten och det ekonomiska värdet av investeringar i evidensbaserade skol- och föräldrastödsprogram. Verktyget utvecklas ständigt till att omfatta fler program och målgrupper. Beräkningsverktyget är en del av Idéer för livet modellen.
  • TrT-metoden (Teaching Recovery Techniques) är en forskningsbaserad KBT-metod för barn och unga med posttraumatisk stress. Metoden är främst användbar för barn som flytt. Uppsala undersöker vidare om metoden är applicerbar på andra områden.