Gå till innehåll

Hub för bättre psykisk hälsa

28 procent av alla svenska ungdomar mellan 16–24 år har symptom på psykisk ohälsa i form av ängslan, oro eller ångest. Bland tjejer är andelen 34% och bland killar 23%. Det värsta av allt är att andelen unga med psykisk ohälsa verkar öka ännu mer.

I denna hub har vi helt enkelt samlat ihop en grupp kunniga och engagerade personer från de organisationer som vi stöttat med stipendier för deras arbete att förebygga psykisk ohälsa bland unga. Vår tanke är att erfarenhetsutbyte och samverkan mellan deltagarna i huben ska innebära nya idéer och perspektiv på hur vi kan hitta förebyggande lösningar på en av Sveriges just nu största utmaningar: den ökade psykiska ohälsan bland unga.