Gå till innehåll

Nattvandring.nu

Nattvandring.nu skapar trygghet genom att finnas där unga finns. Att bry sig är lika viktigt som enkelt. Det handlar om att finnas ute under dagtid, kvällar eller nätter, vardag som helgdag. Att finnas där, fråga hur någon mår, lyssna, kanske plåstra om eller låna ut mobilen.

Nattvandring skapar trygghet. Antalet unga som hänger ute blir fler och fler och behovet av vuxna på gator och torg är mycket stort. Genom att nattvandra samverkar sveriges föräldrar och andra vuxna för ökad trygghet i samhället. Stiftelsen Nattvandring.nu erbjuder lokala initiativ för nattvandring. Tillsammans med ideella krafter och samhället i stort, arbetar de för att skapa trygghet i samhället, genom vuxenengagemang, särskilt för barn och ungdomar i det offentliga rummet. De värnar om ungdomars bästa på ungdomars villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte är möjligt. Just genom att bygga jämbördiga relationer till ungdomarna så får vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation. Detta samspel och utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett tryggare samhälle för oss alla.

Stiftelsen Nattvandring.nu grundades 2008 av Skandia och E.ON. Idag står förutom stiftarna även flera andra företag bakom organisationen, som exempelvis Carlsberg Sverige och Bankomat. Totalt finns det närmare 400 lokala grupper i 21 län.

Förutom att finnas lokalt för barn och unga arbetar Nattvandring.nu för att utveckla, stödja och främja nattvandringen i hela landet samt i nordisk samverkan. Stiftelsen har idag samverkan med många kommuner och det sker i olika former. De lokala nattvandringsgrupperna är helt fristående och anpassar sin verksamhet utifrån de lokala förutsättningarna. Samverkan i det förebyggande arbetet är viktigt. Idag erbjuder Nattvandring.nu kommuner:

  • Nätverksavtal
  • Samverkansavtal
  • IOP-avtal

Kvalité och effektutvärdering

Genom att teckna avtal med stiftelsen Nattvandring.nu erhåller nattvandrargrupperna nödvändigt material men de är också försäkrade till, under och från nattvandring. Stiftelsens verksamhet är trygg och säker och vilar tungt på de värderingar som genomsyrar hela verksamheten. Utöver värderingarna får alla nattvandrare och grupper Nattvandringens ABC.

Nästa steg är att utvärdera det värdeskapande som Nattvandring.nu genererar. Arbetet är påbörjat och resultatet kommer att presenteras i början på 2021.