Gå till innehåll

Mallar och bilagor

Här samlar vi alla mallar och bilagor till våra handböcker

Till dig som vill förändra världen - eller i allafall göra den lite bättre.

 

 


 • Mall projektplan ( sid 1)

  Projektplanen ger alla inblandade en gemensam bild av idén och vad ni vill åstadkomma. Om du börjar skriva på den tidigt är det lättare att gå från tanke till handling. Mallen innehåller rubriker och innehåll som är bra att ha med i en projektplan. Ta bort våra kommentarer och skriv din egen text under respektive rubrik. 
  Mall_projektplan.docx


  Mall budget (sid 2)

  Budgetering är lättare än de flesta tror. Dessutom är det skönt att själv ha koll på att pengarna verkligen räcker. Mallen innehåller tre budgetar 1. Startbudget –hur mycket pengar som behövs innan start 2. Likviditetsbudget –koll på pengarna i kassan 3. Resultatbudget  – om det blir vinst eller förlust
  Mall_budgetering.xlsx

  Mall Ansökan Stipendium från Idéer för livet (sid 5)

  Den riktiga ansökan gör du direkt på nätet. Det här är bara en mall i vilken du i lugn och ro kan skriva ner den information du behöver ange i det digitala ansökningsformuläret. När du är nöjd med det du skrivit är det bara att kopiera och klistra in texten i webbformulärets olika fält.  Ha koll på att du inte överskrider maximalt antal tecken i ansökningens fält.
  Mall_ansokning_stipendium_ideerforlivet.docx

  Mall Riskanalys (sid 9)

  Riskanalys görs för att försöka förutse vad som är det värsta som kan hända. Det låter kanske inte så kul, men det ger chansen att med förebyggande åtgärder minska risken för att problemen uppstår. På så vis blir projektet både lättare och roligare. Syftet är att ta fram förebyggande åtgärder som minskar risken att projektet råkar ut för allvarligare haverier - inte vara en hetsjakt för att hitta alla möjliga framtida problem.
  Mall_riskanalys.docx


  Mall Handlingsplan (sid 11)

  Handlingsplanen visar alla aktiviteter som behöver göras under genomförandet. Handlingsplanen skulle lika väl kunna kallas för tidsplan, aktivitetsplan eller att-göra-lista.
  Mall_handlingsplan.xlsx


  Mer om ekonomi (sid 13)

  Vill du ha mer information om budgetarbete och ekonomi rekommenderar vi dig att ladda ner och läsa Bokföringsnämndens skrift Att föra bok. 
  AttForaBok_Bokforingsnamnden.pdf


  PR handbok (sid 14) och mall pressmeddelande.

  Extern kommunikation är viktig i projektets alla faser. PR firman Westanders har låtit ta fram en special version av sin PR handbok åt Skandia Idéer för livet eldsjälar med många goda tips på hur man kan öka intresset för sitt projekt.
  PRhandbok_Westanders_2014.pdf       

  Mall.pressmeddelande.pdf

  Mall uppföljningsrapport (sid 15)

  Uppföljningsrapporten ska spridas till alla som jobbat med och stöttat projektet. Den är inte till för att bara arkiveras och samla damm. En uppföljningsrapport kan även bidra med kunskap och lärdomar till andra liknande ideella projekt. Utan uppföljningsrapport är projektet lite av ett sandslott. Projektet riskerar att försvinna utan att så många känner till allt arbete och engagemang som lagts ner. 
  En uppföljningsrapport kan se olika ut. Det viktigaste är att den berättar hur projektet har gått. Nedan är rubriker och innehåll som är bra att ha med.
  Mall_uppfoljningsrapport.docx

   
  Mall projektintyg (sid 18)

  Om ditt projekt har fått stipendium från Skandia Idéer för Livet kan alla i projektgruppen få projektintyg underskrivet av stiftelsens styrelse. Projektintyget beskriver de kunskaper som enskilda personer har fått under projektet.

  Mall_projektintyg.docx

   

Att mäta är att veta


 • Enkätmall

  En grundmall som gör det enkelt för dig att göra en utvärderingsenkät anpassad för just ert projekt. 

  Mall_enkätutvärdering.docx

  Rapport

  Socialstyrelsens rapport "Litteraturstudie om surveyundersökningar till barn och ungdomar".

  Ladda ner rapport.(pdf)