Gå till innehåll

Material för handledning och utbildning

Vi erbjuder filmer och handledarmaterial som ger stöd i arbetet till exempel i skolan och föreningslivet, men också till föräldrar.

Om ungdomars självkänsla - en film om att vara ung idag

Filmen som bara är 10 minuter lång - hinner ändå beröra stora och viktiga frågor. Den handlar om känslor, längtan och skönhetsideal. Den handlar om prestationsångest och mobbning. Men den handlar framför allt om att alla kan ta ansvar för sina tankar och handlingar. Med film och handledarmaterial vill vi skapa en möjlighet att inspirera till diskussion och eftertanke.

Ladda hem inspiration och handledarmaterial till filmen och använd i skolan, på ungdomsgården, i idrottsklubben och eller någon annanstans. Handledarmaterialet innehåller uppgifter och övningar som fångar upp de ämnen som filmen berör.

Om barns självkänsla

Materialet "Om barns självkänsla" är tänkt som inspirationskälla för diskussioner i familjen, med kompisar eller varför inte vid nästa föräldramöte.

Bebisliv - en film för nyblivna föräldrar

"Bebisliv - den första tiden" är en film om den första perioden som väntar föräldrarna efter hemkomsten från BB. Skandia Idéer för livet har tillsammans med experter inom barnavård tagit fram denna informationsfilm.