Gå till innehåll

Dans för Hälsa

Den psykiska ohälsan bland ungdomar är idag alarmerande hög och nytänkande insatser efterfrågas. Dans för hälsa är en sådan insats.

Dans för Hälsa” är en vetenskapligt utvärderad metod som kompletterar elevhälsans arbete med stressreduktion hos unga. Idag finns totalt 401 utbildade Dans för Hälsa-instruktörer över landet och uppskattningsvis är det över tusen ungdomar som regelbundet deltar i insatsen. Implementering sker oftast i samverkan med skolor, men numera även inom psykiatri och primärvård. Det finns ett stort behov av en motpol till prestationssamhället. Kravlös dans kan möta det behovet. 

"Dansprojektet” är en randomiserad kontrollerad studie från Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län, med syfte att undersöka effekten av att komplettera elevhälsa med dans för flickor 13–18 år med stressrelaterad psykisk ohälsa.

Anna Duberg är Medicine Doktor i Hälsovetenskap och grundare av Dans för Hälsa och ansvarar för dess metod och kurser. Hon beskriver Dans för Hälsa i filmen nedan. 

Dans för hälsa finns som insats i Idéer för livet-modellen.

Är du intresserad av insatsen Dans för Hälsa vill vi gärna tipsa dig att läsa mer på deras hemsida.