Gå till innehåll

Digifritids

Corona-viruset påverkar barns möjlighet till skola och fritid. Allt fler barn stannar hemma från skola och fritidsaktiviteter, samtidigt som de saknar kompisar och mor- och farföräldrar eller andra trygga vuxna. Många barn känner också en oro för familjens ekonomiska situation. Idéer för livet har i många år samarbetat med Rädda Barnen och går nu in med stöd till ett digitalt fritids. Tillsammans har vi startat en verksamhet som ger barn en trygghet de efterfrågar.

Digifritids är en digital barnvänlig mötesplats framtagen för barn i låg- och mellanstadiet och ska finnas som stöd för barn som av olika anledningar är hemma. Det kan handla om barn som mår bra, men är hemma med små förkylningssymtom enligt nuvarande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, men också barn som är hemma då skolan inte är tillgängligt som vid helger och lov.

Syftet är att inspirera och ge barn en meningsfull och aktiv fritid samt tillgång till vuxenstöd via en chatt. Digifritids ger också stöd och tips till vuxna om att strukturera upp dagarna på ett bra sätt för barn hemma och ge inspiration till hur de kan hantera sina studier.

Med Digifritis kan barnen surfa in och ta del av

  • Lekrummet
  • Biblioteket
  • Skolgården
  • Stödis

Länk till Digifritids

Mer om Digifritids kan du se i detta klipp på Nyhetsmorgon

Barns oro

Barn kan känna oro för att vardagen inte är som vanligt, att man inte får träffa mor- och farföräldrars, släktingar eller kompisar. Det kan vara oro för vad som händer i skolan, skolavslutning eller bråk i familjen när många går hemma och på varandra. Det kan också handla om barn som känner oro för ekonomi eller vuxna som förlorar jobbet.

Skolan och fritidshemmen är viktiga skyddsfaktorer för barn i som lever i utsatta situationer. Barn som lever i familjer på marginalen eller där våld är en del av vardagen riskerar att förlora det viktiga stöd lärare, elevhälsopersonal och fritidsledare idag utgör.

Med digitalt fritids kan barn som är oroliga fångas upp och slussas vidare till olika stöd.