Gå till innehåll

High Five – idrott för alla

Skandia Idéer för livet har varit partner i High Five sedan starten 2012 och stöttar Rädda Barnens arbete att öka kunskap och medvetenhet om mobbning och diskriminering inom idrottsrörelsen. Målet är att alla barn och unga som idrottar ska kunna göra det i en förening där de känner sig välkomna och trygga. Under åren har verksamheten utvecklats till att bestå av de tre kompletterande områden:

  • High Five – Fem steg till handlingsplan
    Metoden bygger på att en representativ grupp från idrottsföreningen bestående av föräldrar, ungdomar, ledare med flera träffas för att i fem steg skapa en handlingsplan för att skapa en förening fri från mobbning och diskriminering.
  • High Five – Idrott för alla
    Det här är utbildningsinsatser och föreläsningar som genomförs efter behov i olika utföranden och omfattningar. Alla utbildningsinsatser ska dock vara kopplade till och stödja ”fem steg till en handlingsplan”.
  • Lokala "High Five" projekt
    Olika lokala aktörer samarbetar och skapar aktiviteter där barn och unga får idrotta och umgås utan risk för mobbning, kränkning och diskriminering.