Gå till innehåll

Prinsparets Stiftelse

Internet är ett fantastiskt verktyg som möjliggör mycket i vårt högteknologiska samhälle men samtidigt är det också en plats med hög risk att utsätta sig själv och andra för jämförelse, mobbning, hat, hot och trakasserier. Lajka vill skapa en schysstare och tryggare nätvardag.

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse arbetar för ett tryggare och schysstare internet. Materialet Lajka vänder sig till grundskolan och syftar till att ge pedagoger och skolpersonal konkreta och tillgängliga verktyg för att skapa en schysst nätvardag.

Lajka är en unik gratisplattform om ungas hälsa på nätet med övningar, lektioner och material för hela grundskolan. Lajka bygger på läroplanen, skolans värdegrundsuppdrag, de globala målen samt barnkonventionen och finns för att hjälpa skolan att koordinera sitt arbete för en bättre näthälsa och fler samtal om nätvardagen.

Lajka vill bidra till att

  • Skapa ett tryggare och schysstare internet för barn och unga.
  • Underlätta för pedagoger och skolpersonal att skapa meningsfulla och viktiga samtal med eleverna om livet på nätet.
  • Öka antalet samtal om barn och ungas nätvardag och höja kvalitén och enhetligheten på en skola kring dessa samtal.
  • Ge barnen ökad förståelse för hur nätvardagen påverkar individen och samhället på olika sätt. (Kunskap och information om hur man kan förebygga och få hjälp när något skett, är en viktig skyddsfaktor).

På nätet ökar risken att utsätta sig själv och andra för jämförelse, mobbning, hat, hot och trakasserier. Allt som händer på nätet blir en del av barnens liv, såväl i som utanför klassrummet. Materialet underlättar för pedagoger och skolpersonal att skapa meningsfulla och viktiga samtal med eleverna om livet på nätet. På så sätt kan ett tryggare och schysstare internet för barn och unga påbörjas.

Kvalité och effektutvärdering

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias stiftelse har tillsatt ett advisory board som noga följt framtagande av skolsatsningen Lajka vilket tillstyrker innehållets kvalitet och  relevans. Advisory boards funktion har varit att överse och utveckla samt utvärdera  arbetet med Lajka. Stiftelsens advisory board består av experter och sakkunniga med gedigen erfarenhet och kunskap om bland annat skolväsendet, forskning, pedagogik,  effektmätning och påverkansarbete.

Effektmätning

Effektmätning är en viktig del och genomförs i form av en självskattningsenkät för elever från åk 6 till åk 9 samt genom ett observationsverktyg för pedagoger för samtliga elever. Effektmätningsenkäten testas på 4 ordinarie samarbetsskolor samt ytterligare 6 skolor för att säkerställa en bredd i perspektiv från olika miljöer och förutsättningar.