Gå till innehåll

På lika villkor

"På lika villkor" riktar sig till barn och unga i socioekonomiskt utsatta bostadsområden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge. Verksamheten bygger på ett nära samarbete mellan socialt ansvarsfulla samhällsaktörer inom offentliga sektorn, näringsliv, ideell verksamhet och forskning/högskola/universitet. Verksamheten innefattar ungdomsforum, föräldraforum, tjejforum, killforum och sommarlägret Dreamcamp.