Gå till innehåll

Långsiktiga projekt som Idéer för livet är extra engagerade i

Vårt arbete för ökad trygghet och hälsa kräver tidiga insatser bland barn och unga, men  också ett långsiktigt engagemang. Därför jobbar vi aktivt med att ge fortsatt stöd till projekt med förutsättningar att växa, hjälpa fler och sträcka sig över en längre tid. 

Här är exempel på projekt som Skandia Idéer för livet är eller varit extra engagerade i. Det genom finansiellt stöd, mätning av insatsernas effekt och att vi hjälper till med att lyfta fram projektens viktiga frågor till beslutsfattare hos berörda samhällsaktörer.

RightByMe

Ungdomsledare

RightByMe (hette tidigare Right To Play Sverige)  samarbetar med kommun, idrottsföreningar och ungdomarna själva och stöttar, utbildar och stärker unga som är nyanlända till Sverige. Alla aktiviteter utgår från programmets mål - ökade anställningsmöjligheter genom stärkt självkänsla, utökat nätverk, förbättrade språkkunskaper och ökad arbetslivserfarenhet.

RightByMe har en metodik som är målgruppsinkludering och ett individanpassat perspektiv, varje ungdom är unik och har egna mål, utmaningar och behov. Därför utgår allt arbete ifrån ungdomarna, med utbildade och certifierade Ungdomsledare som centralt stöd. Ungdomsledarna har varit del av verksamheten i minst ett år och ansvarar för samtliga aktiviteter och programutveckling.

Idéer för livet stödjer RightByMe Aktivitetsinkubator där ungdomsledare driver och projektleder nya aktiviteter för att stärka nyanlända ungdomars språk, nätverk och självkänsla. Vi stöttar även ett utvecklingsarbete som möjliggör för ungdomsledarna att kompetensbyggas genom digitala verktyg. Verksamheten får även hjälp med effektmätning och hur de kan påvisa det värdeskapande som uppstår genom Aktivitetsinkubatorn.

Läs mer 

Dysseappen

Föräldraföreningen för dyslektiska barn (FDB) ger råd, stöd och vägledning till familjer som har barn med läs- och skrivsvårigheter. De arbetar också för att förbättra villkoren i skolan för unga med dyslexi. 

Skandia Idéer för livet har gett FDB stöd till att utveckla den uppmärksammade DysseAppen – en app som gör skolarbetet lättare och roligare för unga med läs- och skrivsvårigheter. Appen har laddats ned av långt fler än 20.000 användare.

Vi har även bidragit ekonomiskt till marknadsföring för att öka kännedom om DysseAppen och få fler unga att använda den.

Läs mer om DysseAppen

Fritidsbanken

Många får aldrig möjlighet att prova på olika idrotter eftersom de helt enkelt inte har råd att köpa den utrustning som krävs. Samtidigt finns det i förråd och vindsutrymmen runt om i Sverige mängder av sport- och fritidsutrustning som sällan eller aldrig används. Ur den insikten bildades år 2013 den ideella föreningen Fritidsbanken – en typ av bibliotek fast med sport- och fritidsprylar.

Idag finns det över 30 fritidsbanker runt om i Sverige. Syftet är att uppmuntra barn, ungdomar och vuxna, oavsett socioekonomisk bakgrund, till en aktivare fritid och därmed bättre hälsa. Dessutom är det bra för miljön att återanvända utrustning som annars inte skulle användas eller slängas.

Fritidsbanker är möjliga att starta upp och driva genom lokala samarbeten mellan ideella organisationer, kommuner och näringsliv. Skandia Idéer för livet har stöttat bildandet av flera Fritidsbanker runt om i Sverige. Bland annat fick organisationen Fokus Förening ett stipendium i slutet av 2016 för att starta upp en Fritidsbanken vid Frölunda Torg, ett område som den senaste tiden haft problem med sysslolösa ungdomsgäng.

Läs mer om Fritidsbanken här