Gå till innehåll

Motivationslyftet

Syftet med Motivationslyftet är att ge ungdomar i åldern 13-19 ökat självförtroende, undvika sexuellt riskbeteende och förbättrade sitt skolresultat. Särskild tonvikt läggs vid flickors kunskapsutveckling och reproduktiva hälsa. 

Konkret innebär metodiken att utbildade skol-coacher arrangerar två skolworkshops per år under tre års tid. Dessa följs upp veckovis och fördjupas i mindre grupper. Därtill genomförs också regelbundna individuella samtal mellan elev och coach för att säkerställa deltagarnas utveckling på individnivå. Sedan 2015 finns det en högskolekurs på Göteborgs universitet som utbildar skolpersonal i metoden, inklusive rollen som coach.

Motivationslyftet är en del av Star for Life och är en ny metod i Sverige vilket innebär att den fortfarande behöver anpassas till svenska förhållanden. Torbjörn Forkby, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet, forskar i hur Star for Life kan vidareutvecklas för att få maximal effekt. Som en del i det arbetet utvärderas löpande resultatet av de metoden som genomförts hittills i Sverige. Det slutgiltiga målet är att kunna erbjuda alla kommuner en i Sverige evidensbaserad version av Motivationslyftet.