Gå till innehåll

Teaching Recovery Techniques

Forskningsgruppen CHAP (Child Health and Parenting) på Uppsala universitet har med stöd av Skandia Idéer för livet översatt TrT-metoden till svenska för behandling av traumatiserade barn och unga som tvingats fly från krigets fasor i sina hemländer. 

CHAP genomför även utbildningar av lärare i TrT-metoden runt om i Sverige. Dessa har fått stort genomslag och Skandia Idéer för livet och Uppsala universitet har planer på att utveckla TrT-metoden så att den även kan användas vid posttraumatisk stress åstadkommen av andra orsaker, exempelvis sexuellt våld, misshandel och missbruk.