Gå till innehåll

Vi utbildar i sociala investeringar

Stiftelsen Idéer för livet har sedan 2007 utbildat kommuner och landsting i sociala investeringar och socioekonomi. Vi samlar också regelbundet till träffar för olika former av kunskapsutbyte och samtal. Vår utbildande verksamhet består av:

  • Utbildningar i Idéer för livet-modellen
  • Föreläsningar om socioekonomi
  • Nätverk för kommuner och landsting, samt projektägare i lokala projekt

Utbildningar i Idéer för livet modellen

I tätt samarbete med forskare vid flera universitet har vi på stiftelsen Idéer för livet tagit fram metodik, beräkningsverktyg och handledningsmaterial för kommuner och organisationer. Vi har också genomfört kommunala, regionala och nationella utbildningar för mer än 110 kommuner i Sverige och i Danmark. Utbildningen är gratis men deltagarna står själva för resor och logi.

Om du vill veta mer om utbildningen kan du kontakta Ideer för livet via e-post.

Föreläsningar

Vill du lära dig mer om vilken effekt sociala investeringar kan ge utifrån vad forskning visar? Vi föreläser om Idéer för livet-modellen och vad ett socioekonomiskt synsätt ger för underlag till beslut om sociala insatser och vilka prioriteringar som bör göras. Kontakta oss via e-post för att boka en föreläsning. 

 

Kommunnätverk

Vi stöttar kommuner i satsningar som förhindrar utanförskap, och har sett att kommuner även efter genomförd utbildning behöver fortsatt stöd. Därför har vi bildat ett kommunnätverk där alla utbildade kommuner bjuds in att delta. Bland annat genomför vi varje år en rikskonferens. För att anmäla dig till kommande träffar, eller om det är något särskilt ämne du skulle vilja att vi tar upp på konferensen, kontakta Idéer för livet via e-post.

Nätverksträffar för lokala projekt

Bakom alla projekt som stiftelsen Idéer för livet stöttat står fantastiska eldsjälar med en stark drivkraft till att skapa ett tryggare samhälle. De gör en viktig insats runt om i hela Sverige, och för oss i stiftelsen är det viktigt att finnas kvar som ett fortsatt stöd även efter att de fått sitt stipendium. Vi fortsätter att dela med oss av erfarenheter, tips, metoder och verktyg som gör deras arbete enklare och mer framgångsrikt. Vårt engagemang är långsiktigt också för att vi vill kunna följa upp bra idéer och få dem att växa och på sikt nå fler barn och unga.

Därför har vi tagit initiativ till att anordna nätverksträffar där eldsjälar från olika projekt samlas och utbyter erfarenheter. Det är ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter, få inspiration, samverka och stötta varandra, och att hitta synergier mellan projekten.


  • I anslutning till styrelsemötet bjuder vi in alla som beviljats ett stipendium till en digital informationsträff.   

    Nätverksträff Lokala projekt 

    Den 9 maj 2023 höll vi en nätverksträff för projekt som fått stöd från Idéer för livet i Stockholm med omnejd. Läs mer om den träffen här> 

    När och var nästa träff blir är inte fastställt ännu. Inbjudan till våra träffar skickas separat till berörda organisationer och projekt.