Gå till innehåll

Barn och unga har rätt till en trygg och meningsfull fritid

Barn och unga med meningsfull fritid mår bättre både fysiskt och psykisk jämfört med andra i samma ålder. Tyvärr har inte alla samma förutsättningar för att kunna ha en meningsfull fritid. Det kan bero på rädsla att inte passa in, svårigheter att ta sig till och från aktiviteter, funktionshinder eller att föräldrarna inte har råd. Barnkonventionen är tydlig med att alla barn och unga har rätt till en rolig och utvecklande fritid. Att ge fler möjlighet till en trygg och meningsfull fritid är därför en viktig och prioriterad målsättning för oss på Idéer för livet.

Vikten av en meningsfull fritid

Ny svensk forskning visar att strukturerad fritid har positiva effekter på barns fysiska och psykiska hälsa. Det ökar även barns skoltrivsel och förbättrar deras betyg och höjer intresset för att studera vidare. Med strukturerad fritid menas aktiviteter som är organiserade, ledarledda och regelbundna. Ostrukturerad fritid har däremot negativ inverkan på välmåendet. Statistik visar att barn vars föräldrar är låginkomsttagare har mindre strukturerad fritid än andra. Unga som bor i utsatta områden och i glesbygden upplever att möjligheterna till en meningsfull fritid är sämre än de som bor i andra områden.

Ur ett samhällsperspektiv bidrar en strukturerad meningsfull fritid till barnens lärande och utveckling. Det förebygger även missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Regeringens ungdomspolitiska mål är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Regeringen betonar att deltagande i olika fritidsaktiviteter ger unga möjlighet att lära sig nya saker och lära känna nya människor.

Hur unga upplever sin fritid

I rapporten ”Ung idag 2020” presenterar MUCF 16-25 åringars syn på meningsfull fritid. Undersökningen som gjordes på cirka 5000 ungdomar visar att de fem viktigaste kriterierna vid val av fritidsaktiviteter är:

Vikten av en meningsfull fritid

En meningsfull fritid ska vara rolig, lärorik, utvecklande och social. Fritidsaktiviteter som gör att unga får nya vänner med samma intressen har extra positiva effekt på deras sociala förmågor. Ledarledda fritidsaktiviteter ger dessutom tillgång till trygga och stöttande vuxna, något som inte alla barn har i sin egen hemmamiljö.

En av tre unga är missnöjda med sin fritid. Tjejer är i högre grad missnöjda än killar. De vanligaste hindren för unga att ta del av önskade fritidsaktiviteter är:
(1) Brist på tid på grund av skola eller arbete (68%).
(2) Aktiviteten är för dyr (41%).
(3) Svårt att ta sig till och från aktiviteten/Aktiviteten har varit för svår för mig (båda 38%).

Fyra av tio har avstått från att delta i fritidsaktiviteter under det senaste året på grund av aktivitetens kostnad. Unga med funktionsnedsättning uppger i större utsträckning än andra att de avstår från att delta i fritidsaktiviteter på grund av att aktiviteterna inte är anpassade för dem. Det finns även många unga som avstår från fritidsaktiviteter för att de är rädda att bli dåligt bemötta. Det är vanligast bland funktionsnedsatta och hbtq-personer Unga tjejer upplever högre risk att bli dåligt bemötta än killar.

Alla barn har rätt till en meningsfull fritid

Barnkonventionens artikel 31 handlar om barns rätt till fritid, lek och vila. Det innefattar även att få delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter. Alla barn har rätt att få göra saker som är roliga på sin fritid. Till exempel måla, idrotta, lyssna på musik, se film eller gå på teater. Barn ska både ha möjlighet att skapa saker själva och få uppleva det andra har skapat. Sverige har som mål att alla barn i landet ska ges samma möjligheter att delta i fritids- och kulturaktiviteter. Kommuner ska se till att det finns lekplatser, idrottshallar och andra platser för en meningsfull fritid. Sådana miljöer ska vara anpassade för alla barn, även för de som har funktionsnedsättning.

Läs mer om vårt arbete med Barnkonventionen

Vad vi gör för att ge fler unga en meningsfull fritid

Forskning visar på betydelsen av att som ung få testa många olika fritidsaktiviteter. Att prova på olika fritidsaktiviteter gör det lättare att upptäcka vad man tycker är roligt och sina egna förmågor. Det kan leda till att unga tidigt hittar en passion, som i sin tur kan bli en ledstjärna i val av utbildning och jobb. Om inte, så kan det ofta utvecklas till en livslång hobby som berikar fritiden och gör livet mer meningsfullt. Exempel på projekt vi stöttat som ger barn och unga möjligheten att upptäcka sin passion och sina förmågor är Sparks, Fritidsbanken, Digifritids och Camp Cirkus.


 •  

  Sparks. Över en tredjedel av alla 12-15 åringar i Sverige saknar en regelbunden fritidsaktivitet efter skolan. Sparks vill ge unga möjligheten att uppleva den glädje och gemenskap en fritidsaktivitet innebär. Sparks är en digital kanal som via sociala medier inspirerar unga 10-18 år att testa olika aktiviteter. Ungdomar kan enkelt hitta och anmäla sig till gratis prova-på-tillfällen hos lokala föreningar. Verksamheten sker i nära samarbete med idrottsförbund och föreningar på cirka 20 orter runt om i Sverige. Idéer för livet har varit samarbetspartner från starten 2018 och belönade projektet med priset Årets idé för livet 2020.

  Läs mer

  Fritidsbanken. Många får aldrig möjlighet att prova på olika idrotter eftersom de helt enkelt inte har råd att köpa den utrustning som krävs. Samtidigt finns det i förråd och vindsutrymmen runt om i Sverige mängder av sport- och fritidsutrustning som sällan eller aldrig används. Utifrån den insikten bildades den ideella föreningen Fritidsbanken – en typ av bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Idéer för livet var med från början och gav föreningen ett stipendium så att de 2013 kunde starta den första Fritidsbanken i Deje. Idag finns Fritidsbanken på över 100 orter runt om i hela Sverige.

  Läs mer

  Digifritids. Pandemin gör att barn tvingas stanna hemma från skolan och inte kan delta i sina vanliga fritidsaktiviteter. Många mår dåligt av situationen och saknar umgänget med klasskamrater och kompisar. Idéer för livet har därför tillsammans med Rädda Barnen startat Digifritids. Det är en barnvänlig digital mötesplats för barn i låg- och mellanstadiet. Digifritids erbjuder en meningsfull fritid och vid behov även vuxenstöd via en chatt. Digifritids ger även tips till vuxna om hur de kan strukturera upp barns studier och aktiviteter de dagar barnen av olika anledningar måste stanna hemma.

  Läs mer

  Camp Circus. Sommarlovet är en magisk tid för många barn och unga. Men för de vars familjer inte har råd eller tid att hitta på olika aktiviteter, kan sommaren vara ensam och långtråkig. Camp Circus arrangerar gratis sommarläger så att fler barn och unga ska få ett roligt och meningsfullt sommarlov. Deltagarna ges chansen att testa på allt möjligt från cirkusens värld såsom jonglering, lindans och olika former av akrobatik. Idéer för livet har stöttat Camp Circus sedan starten 2018.