Gå till innehåll

Lokal trygghet för barn och unga

Idéer för livet strävar efter att alla barn och unga ska känna sig trygga när de vistas utomhus i sitt eget närområde. Föräldrar ska inte behöva vara oroliga för att låta barn leka eller på egen hand ta sig till och från fritidsaktiviteter. Tyvärr visar både statistik och enskilda uppmärksammade fall på att brottslighet riktad mot barn och unga ökar. Lokal trygghet för barn och unga är därför ett viktigt och prioriterat område för Idéer för livet.

Unga känner sig allt mer otrygga i sitt eget närområde

Trenden är tydlig. Hot och personrån bland unga har ökat de senaste tio åren. I Barnombudsmannens och MUCF:s gemensamma rapport från 2021 ”Barn och unga som utsatts för brott”, anger nästan hälften av alla nioklassare att de blivit utsatta för stöld, misshandel, hot, rån eller sexualbrott de senaste 12 månaderna (48%). Stapeldiagrammet nedan illustrerar fördelningen i procent mellan olika typer av utsatthet för både killar och tjejer:

 

Den nationella trygghetsundersökningen (NTU) från 2020 visar att en av tre som är 16–19 år känner sig otrygga när de vistas ute sent på kvällen i sitt eget bostadsområde (31%). Var femte i samma ålder är oroad för att utsättas för personrån (20%). Nästan var tredje 16–19 åring har någon gång valt en annan väg eller ett annat färdsätt på grund av oro för att utsättas för brott (27%). Fler än en av tio har dessutom valt att avstå från någon aktivitet på grund av oro för att utsättas för brott (12%). Det sistnämnda är en ökning med hela 140% jämfört med 2007.

Statistiken visar att unga är mer utsatta och känner sig allt otryggare när de vistas utomhus i sitt eget närområde. Det är en utveckling vi på Idéer för livet inte kan acceptera och kommer att kämpa hårt för att motverka. Men vi kan inte göra det själva. För att vända utvecklingen kommer vi arbeta för att skapa ett ännu närmare samarbete mellan offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv. För ska vi klara att göra Sverige tryggare för våra barn och unga behöver vi göra det tillsammans.

Idéer för livet arbetar aktivt för att skapa ökad lokal trygghet

Första januari 2020 blev FN:s barnkonvention en lag i Sverige (2018:1197). Lagen reglerar bland annat att barns rätt att känna sig trygga och skyddade mot våld. Samtidigt har risken för personrån blivit en del i barn och ungas verklighet. Olika samhällsaktörer behöver samarbeta för att vända trenden – och det är bråttom om det överhuvudtaget ska vara möjligt. Idéer för livet stöttar många olika insatser för att öka ungas lokala trygghet. Exempel på insatser är Nattvandring.nu, Nattfotboll i socialt utsatta områden och Tallnäs Securitygroup.


  • Nattvandring.nu. Skandia Idéer för livet har stöttat nattvandring sedan 2006. Verksamhetens mål är att skapa tryggare lokalsamhälle genom att med hjälp av vuxennärvaro och engagemang motverka gatuvåld samt bruk av alkohol och andra droger. Det finns cirka 230 nattvandringsgrupper runt om i hela Sverige. Grupperna värnar om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och skapar trygghet genom samtal och närvaro. Nuförtiden är nattvandringsgrupper inte bara aktiva på kvällar och nätter, de erbjuder ofta även stöd dagtid. Det kan exempelvis handla om att underlätta för ungdomar att tryggt kunna ta sig till och från fritidsaktiviteter.

    Nattfotboll. Idéer för livet stödjer Nattfotboll på flera orter runt om i Sverige. En av dessa insatser genomfördes under 2020 i Rosengård och arrangerades av föreningen Trygg Malmö. Projektet vände sig till killar 16–20 år som erbjöds meningsfull fritid genom fotbollsmatcher, rundpingis, grillkvällar och en sommarturnering i fotboll. Syftet var att ge unga i Rosengård bättre förutsättningar att få trygga och hälsosamma liv genom att på det här sättet förebygga att de fastnar i gängkriminalitet och utanförskap. Idéer för livet stödjer även liknande aktiviteter i Landskrona och Hudiksvall. I Landskrona erbjuds nattfotboll för enbart tjejer. Studier genomförda vid Uppsala universitet visar att nattfotboll i socialt utsatta områden ger deltagarna utrymme att växa som individer.

Läs mer om arbete för lokal trygghet

Uppsala universitet. Nattfotboll i socialt utsatta områden.

Trygga och socialt hållbara områden skapar både affärs- och samhällsnytta.