Be the hero

Be the hero involverar eleverna i skolans förebyggande arbete mot utanförskap, mobbning, och psykisk ohälsa. Skolor som ansluter sig till metoden får ta del av ett självinstruerande material som är enkelt att använda tillsammans med eleverna. Via QR-koder, modern teknik, spännande filmer och en spelkänsla, genomför klassen varierande uppdrag och övningar.

Med nya kunskaper och insikter är syftet att bidra till finare gemenskap, trivsel och lugn skolmiljö.