Gå till innehåll

Om lokala projekt

Sedan starten för 35 år sedan har Idéer för livet stöttat fler än 4 400 lokala projekt med över 200 miljoner kronor.  Tack vare detta stöd har vi en nära dialog med socialt engagerade och drivna människor runt om i landet. Därför kan vi också tidigt fånga upp nya samhällsutmaningar och trender att agera på.

Bra idéer kan få stipendium

Vi ger stöd till idéer på förebyggande insatser som ger barn och unga chansen till bättre hälsa och tryggare liv. Med barn och ungdomar menar vi personer som är upp till 25 år gamla. De projekt vi stödjer ska utgå ifrån Barnkonventionen och bidra till:  

 • bättre hälsa och tryggare närsamhälle för barn och ungdomar i Sverige. 
 • samhällsengagemang inom ett eller flera av ämnesområdena: antimobbing, drogfritt, föräldraskap, hälsa, kultur, mångfald och mötesplatser. Våra ämnesområden.
 • jämställdhet och lika behandling oavsett religion,
 • kön, hälsa, sexuell läggning eller etnisk bakgrund.
 • att barn och unga känner sig inkluderade i samhället.
 • att barn och unga får en bättre självbild och en stärkt självkänsla.

 

Stöd till lokala projekt

Idéer för livet ger följande stöd till lokala projekt:

 • Stiftelsen delar ut stipendium fyra gånger om året och har sedan 1987 delat ut mer än 150 miljoner kronor.
 • Engagerade och kunniga medarbetare på Idéer för livets kansli utvecklar och stöttar stipendiater i förverkligandet av deras lokala projekt.
 • Ambassadörer i form av Skandiamedarbetare hjälper lokala projekt att bli framgångsrika.
 • En handbok med praktiska tips på hur ett ideellt projekt genomförs framgångsrikt. Den innehåller även länkar till olika digitala mallar etc. 
 • Stöd i att mäta projektets effekt och synliggöra dess samhällsvärde. 
 • Regelbundna nätverksträffar där projektägare har möjlighet att inspireras och utbyta erfarenheter.

Har du en bra idé för barn och unga?

Här kan du ansöka om stipendium till ditt projekt.

Ansök här