Café 4H

Publicerades 03/10/2021

Café 4H är en mötesplats på länsnivå för unga medlemmar inom Stockholms läns 4H. Med projektet vill de utveckla verksamheten med särskild ungdomssatsning. Erbjuda dem en meningsfull fritid och utveckla fler ungdomsledare. Projektet genomför en träff i månaden som behandlar en fråga med hjälp av föreläsare för att leda till vidare diskussion och samtal. Både externa och interna föreläsare kommeratt bjudas in. En mötesplats för unga från hela länet att samlas

Ort:

Stockholm