Gå till innehåll

Fokus på barn och unga

Att förändra och utveckla ett samhället är ett långsiktigt arbete som berör både nuvarande och kommande generationer. Idéer för livet satsar på förebyggande insatser riktade mot barn och unga eftersom de är samhällets framtid. Det är därför inte mer än rätt att vi även ger dem möjlighet att vara delaktiga och påverka dagens samhällsbyggande. Idéer för livets verksamhet utgår ifrån både Barnkonventionen och FN:s globala hållbarhetsmål 2030.

Globala hållbarhetsmål 2030

Idéer för livet bidrar aktivt till att nå fl era av FN:s 17 hållbarhetsmål år 2030. Vi agerar som en positiv kraft och katalysator tillsammans med civilsamhället, off entliga sektorn, näringslivet och akademin med fokus på följande globala hållbarhetsmål:

 

Barnkonventionen

Barnkonventionen definierar barns rättigheter. Konventionens artiklar är uppdelade i skyddande, stödjande eller påverkande rättigheter. Från och med januari 2020 blir barnkonventionens innehåll lag i Sverige med namnet Barnrättslagen. Idéer för livet utgår ifrån barnkonventionen i sitt arbete och har som krav att alla samarbetsprojekt måste harmonisera med Barnkonventionens fyra grundprinciper:

  • Lika värde och rättigheter (artikel 2) 
  • Barnets bästa (artikel 3)
  • Barnens utveckling (artikel 6) 
  • Delaktighet och påverkan (artikel 12).

Barns delaktighet och påverkan

För att säkerställa barnkonventionens grundprincip om delaktighet och påverkan utgår Idéer för livet från nedanstående delaktighetstrappa. Barnkonventionen anser att minst de tre första stegen ska vara uppfyllda. Idéer för livet har som ambition att de projekt vi stödjer minst ska leva upp till trappsteg 4.