Gå till innehåll

Nätet och demokrati

Idéer för livet har beviljat Prinsparets Stiftelse medel för att ta fram material som bidrar till att barn och unga kan delta i det demokratiska samtalet och det allt mer digitaliserade samhället. Detta för att bidra till skolans arbete för att motverka de demokratiförluster som följer av bland annat näthat, desinformation och propaganda.

I november 2022 lanserade Prinsparetsstiftelse två filmer med TikTok-profilerna Arnaud, Kevin och Wany (Örjan, Bosse å Mange), där unga i högstadie- och gymnasieåldern intervjuades om sin konsumtion av sociala medier, hur de värderar och använder källor, samt om hur de använder sociala medier som en kanal för att påverka och för att uttrycka sig.

I filmerna medverkar Arnaud, Kevin, Wany och nio ungdomar i åldrarna 16 till 19 år tillsammans med Isak Hjortzberg, gruppchef för polisregion Stockholms grupp mot demokratihotande brottslighet,
samt Sara Carlstein och Yara Tag-Eldeen, båda utredare på Myndigheten för psykologiskt
försvar.

 

I december 2023 lanserades ett nytt lektionsmaterial som del av modulen, en film med titeln Vem är talman på nätet? och ett tillhörande lektionsmaterial. I filmen medverkar riksdagens talman Andreas Norlén samt Elias Fjellander, förbundsordförande i RFSL Ungdom, Bitanya Kassaye, Sveriges ungdomsrepresentant till högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) och Liam Sallmander, verksamhetsansvarig för Tillsammans för Sverige.

 

Filmernas huvudfokus är att introducera och inspirera till diskussioner om nätets funktioner, och
hur de påverkar vår demokrati. Syftet med filmerna är inte i första hand att informera om vad
demokrati är eller om hur demokrati fungerar, utan snarare att bidra med perspektiv från
nätvardagen som kan kopplas till läroplaner och kursplaner i grundskolan och i gymnasieskolan. De ska även bidra till undervisning om källkritik, källtillit och demokrati i övrigt. En annan viktig målsättning med materialet är att det ska gå att översätta till vad du själv gör på nätet i din vardag, för att materialet ska kännas ”nära” och visa på att du kan påverka och göra skillnad.

Eleverna ska...

 • Reflektera över det egna beteendet (igenkänningsfaktor eller inte?) och koppla det till egna
  och aktuella exempel.
 • Reflektera över den egna rollen, "spelar det någon roll vad jag som har få följare gör".
 • Reflektera över egna vanor (hur snabbt delar jag vidare etc.)
 • Reflektera över sätt och strategier för att bidra till att nätet kan användas som ett
  demokratiskt verktyg


Genomförande:

 • Lärarhandledning med instruktioner, materil och diskussionfrågor 
 • 40-60 minuter (per film och lektion)
 • Under lektionerna får eleverna reflektera kring kopplingen mellan nätet och demokratin.


Ta del av lektionsfilmerna nedan.

Vem är talman på Nätet?

I den här lektionen får eleverna prata om en film som handlar om kopplingen mellan demokratin, nätet och näthat.

Källkritik

I den här lektionen får eleverna prata om en film som handlar om kopplingen mellan demokratin, nätet och källkritik. 

Näthat

I den här lektionen får eleverna prata om en film som handlar om kopplingen mellan demokratin, nätet och näthat.

Lektionsmaterialet är framtaget tillsammans med Emelie Hahn, flerfaldigt prisad förstelärare, författare och leg. lärare i SO. Emelie är lärare på Gränbyskolan i Uppsala kommun.