Gå till innehåll

Ambassadörerna

Redan 1996 fick Skandias medarbetare möjlighet att engagera sig som ambassadörer för Idéer för livet. Skandia blev ett av de första bolagen i Sverige som lät sina medarbetare engagera sig socialt på arbetstid. Medarbetarna fick namnet Idéer för livet-ambassadörer. Ambassadörerna har fortfarande en viktig roll i stiftelsens arbete och många medarbetare väljer att engagera sig även på sin fritid. 

En ambassadör för Idéer för livet hjälper stiftelsens styrelse att läsa igenom stipendieansökningar för att säkerställa att de lever upp till Idéer för livets kriterier. Dessutom får Skandias ambassadörer jobba på arbetstid med vissa av Skandia Idéer för livets långsiktiga samarbetspartners.